Partneri za demokratske promene Srbija

Unapređenje veština za zaključenje sporazuma o priznanju krivičnog dela

DSC_0166U utorak, 15. marta 2016. godine, u Subotici održan je treći u nizu seminara „Unapređenje veština za zaključenje sporazuma o priznanju krivičnog dela”. Seminar je deo  projekta Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima (Serbia Criminal Defense Capacity Program – CDCP), koji Partneri Srbija i Američko udruženje pravnika (American Bar Association Rule of Law Initiative – ABA ROLI)  u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije, sprovode uz podršku US Department of State/Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL).

Preko 30 advokata sa područja Advokatske komore Vojvodine učestvovalo je na seminaru. Predavači na seminaru  bili su  dr Veljko Delibašić, advokat iz Beograda, koji je u prvom delu predstavio osnovne karakteristike sporazuma o priznanju krivičnog dela i faze njegovog zaključenja, i Blažo Nedić iz Partnera Srbija koji je predstavio  veštine i tehnike pregovaranja. Nakon završenih predavanja, usledile su 2 simulacije pregovaranja u kojima su se učesnici podelili u grupe na tužioce i advokate. Pre početka simulacije, učesnici su imali vremena da se pripreme za pregovaranje u cilju zaključenja sporazuma. Nakon pripreme, usledila je simulacija, a zatim i predstavljanje rezultata pregovaranja. Svi učesnici su dobili povratnu informaciju od predavača o načinu vođenja pregovora, nakon čega je usledila diskusija gde su učesnici imali priliku da postave dodatna pitanja.

Categorised in: CDCP, Izdvajamo, Vladavina prava

Оставите одговор