Partneri za demokratske promene Srbija

Razvoj i upravljanje projektima

Proces evropskih integracija podrazumeva i otvaranje dodatnih raspoloživih fondova za različite oblasti društvenog razvoja. Sve više organizacija, ali i korporativnih subjekata, planira svoje aktivnosti kroz realizaciju projekata, te nastoji da unapredi svoje kapacitete za učešće na konkursima i tenderskim procedurama EU i drugih donatora.

Na osnovu višegodišnjeg iskustva u uspešnom razvoju i implementaciji projekata i saradnje sa različitim donatorima i klijentima, Partneri Srbija pružaju konsultantske usluge drugim organizacijama, institucijama i korporativnim subjektima u oblasti razvoja i upravljanja projektima.

Savetovanje i pomoć Partneri Srbija pružaju u svim fazama razvoja i upravljanja projektima:

  • Planiranje – definisanje ciljeva i ciljnih grupa, aktivnosti i rezultata projekta, izrada logičke matrice, izrada budžeta projekta, identifikacija mogućih donatora i prilagođavanje projektne dokumentacije zahtevima donatora;

  • Implementacija projekata – kreiranje projektnog tima, izvršenje predviđenih aktivnosti i ostvarenje ciljeva projekta, obezbeđenje kvaliteta izvršenja projekta;

  • Praćenje i kontrola napretka projekta prema predviđenim indikatorima;

  • Saradnja sa relevantnim činiocima za realizaciju projekta;

  • Evaluacija projekta;

  • Finansijsko i narativno izveštavanje, i zatvaranje projekta.