Partneri za demokratske promene Srbija

Obuke i treninzi

              DSC_0014DSC_0050

Partneri Srbija akreditovani su od strane Ministarstva pravde Republike Srbije za sprovođenje sledećih obuka i treninga:

  • Osnovna obuka za posrednike – medijatore, koja je preduslov za dobijanje licence/dozvole za posredovanje – medijaciju i upis u Registar posrednika koji vodi Ministarstvo pravde (5 dana);
  • Specijalizovana obuka posrednika u porodičnim sporovima (2 dana)
  • Specijalizovana obuka posrednika u sporovima iz oblasti zlostavljanja na radu (mobing) (2 dana)
  • Specijalizovana obuka posrednika u slučajevima diskriminacije (2 dana)
  • Napredne veštine pregovaranja i komunikacije namenjeno rukovodiocima, pravnim zastupnicima, menadžerima, komercijalistima, nezavisnim ekspertima i drugima koji žele da unaprede svoje veštine komunikacije i pregovaranja (2 dana).

Pored navedenih, Partneri Srbija razvili su i sprovode i sledeće obuke i treninge:

  • Specijalizovana obuka medijatora za posredovanje u sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava (3 dana);
  • Specijalizovana obuka medijatora za posredovanje u privrednim sporovima (2 dana);
  • Zastupanje klijenata u medijaciji, seminar za advokate i druge punomoćnike o veštinama zastupanja klijenata u postupcima medijacije (2 dana);
  • Upravljanje medijacijskim predmetima (mediation case-management), seminar namenjen administrativno – tehničkom osoblju i rukovodiocima predmeta o veštinama pripreme i upravljanja predmetima u postupku medijacije (1 dan);
  • Upravljanje konfliktima, seminar za prevenciju, bolje upravljanje i efikasnije rešavanje konfliktnih situacija u privrednim društvima i drugim organizacijama (1 dan).