Partneri za demokratske promene Srbija

Zaštita podataka o ličnosti

Veliki broj institucija, organizacija i privrednih subjekata u svom radu prikuplja i koristi podatke o svojim zaposlenima, korisnicima i saradnicima, zbog čega su izloženi rizicima u pogledu narušavanja privatnosti. Nezakonito korišćenje ličnih podataka može biti posledica nepažnje, neznanja ili zloupotrebe. Imajući u vidu specifične potrebe klijenata, Partneri Srbija pružaju različite vrste usluga u cilju otklanjanja ovakvih rizika i uspostavljanja okruženja u kojem se radni proces nesmetano odvija a podaci o ličnosti adekvatno prikupljaju i koriste.

Saveti i pravna pomoć

Pružajući pravne savete i stručnu pomoć, Partneri Srbija pomažu klijentima da ostvare svoje poslovne interese i ciljeve, istovremeno postupajući u skladu sa pravnim okvirom u oblasti zaštite privatnosti.

Ovakvi saveti najkorisniji su u fazi koja prethodi preduzimanju konkretnih mera u pogledu korišćenja ličnih podataka, i mogu se odnositi na oblasti:

-         Prikupljanja podataka o klijentima, članovima, zaposlenima,

-         Saradnje sa drugim subjektima koja podrazumeva ustupanje podataka,

-         Uvođenja opreme za video nadzor u radnim prostorijama klijenta,

-         Sprovođenja bezbednosnih provera kandidata za posao,

-         Organizovanja marketinških aktivnosti, itd.

Ukoliko se u ovoj fazi pravilno odrede obim i vrsta ličnih podataka koji se prikupljaju, te ustanove pravila kasnije upotrebe tih podataka, značajno se smanjuju mogućnosti da dođe do upada u bezbednost podataka (data breach), neovlašćenog uvida, umnožavanja ili ustupanja podataka. Ovakve pojave nezakonite upotrebe ličnih podataka mogu uzrokovati pokretanje postupka pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ili skupih i dugotrajnih sporova pred sudom i mogu ugroziti reputaciju klijenta.

Pored toga, za pravne subjekte je često ekonomski racionalnije da unapred ustanove pravila korišćenja podataka, budući da se obimu i vrsti podataka koji se prikupljaju i kasnije koriste prilagođavaju resursi koji se osoblju i spoljnim saradnicima u tu svrhu stavljaju na raspolaganje.

Unapređivanje internih pravila zaštite podataka

U saradnji sa klijentima, Partneri Srbija sprovode procenu usaglašenosti njihovih internih akata sa pravnim okvirom u oblasti zaštite privatnosti i pružaju stručnu podršku pri izradi internih akata.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti predviđa obavezu svakog pravnog lica koje koristi lične podatke da podatke odgovarajuće zaštiti od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, te da u tom smislu preduzme tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima.

Podaci o ličnosti efikasno se mogu zaštiti ustanovljavanjem internih procedura za upotrebu ličnih podataka. Ovakvim aktima može se propisati koji se podaci prikupljaju imajući u vidu razloge prikupljanja, odrediti krug lica koja imaju pristup (uvid) podacima o ličnosti, urediti postupak ustupanja podataka trećim licima, i sl. Na taj način povećava se odgovornost osoba koje su u dnevnom kontaktu sa ličnim podacima, smanjuje diskrecija u njihovom radu i time preventiraju eventualne zloupotrebe.

Postupanje u skladu sa pravnim okvirom u oblasti zaštite privatnosti nije samo zakonska obaveza. Poštovanje privatnosti korisnika, saradnika i zaposlenih značajno je sa stanovišta održavanja poslovne reputacije kompanije, a često i zaštite finansijskih interesa. Unapređenjem internih politika i procedura u oblasti zaštite privatnosti uvode se jasna pravila i obaveze osoba koje u svom radu koriste podatke o ličnosti, čime se postiže usaglašenost između jednako legitimnih interesa kompanije da se zaštiti od ugrožavanja imovine i poslovne reputacije, i prava na privatnost korisnika i zaposlenih.

Obuke

Partneri Srbija organizuju obuke za postupanje sa ličnim podacima korisnika i zaposlenih.

Sadržaj i trajanje treninga usklađuju se sa potrebama klijanata. Obuke se mogu organizovati sa ciljem upoznavanja učesnika sa pravnim okvirom u oblasti zaštite privatnosti i opštim standardima prikupljanja, korišćenja i zaštite podataka o ličnosti, ili se mogu prilagoditi specifičnim oblastima rada klijenta, kao što su:

-         ustupanje podataka o korisnicima trećim licima (državnim organima, spoljnim saradnicima, i sl),

-         kontrola pristupa podacima,

-         iznošenje podataka iz zemlje,

-         standardi zaštite privatnosti zaposlenih,

-         upotreba opreme za video nadzor, i sl.

Obuke se mogu organizovati za različiti krug učesnika – za donosioce odluka, šefove odeljenja, zaposlene koji neposredno koriste lične podatke, spoljne saradnike, itd.