Partneri za demokratske promene Srbija

Važni događaji

Jul 2011.

2.7. Delegacije Beograda i Prištine postigle su tri sporazuma: o matičnim knjigama, slobodi kretanja i priznavanju diploma, Sporazumi postignuti na petom sastanku delegacija koje predvode Borislav Stefanović i Edita Tahiri, stupiće na snagu čim budu operativno izvodivi i sprovođenje obezbede tripartitne zajedničke radne grupe, Sporazum o slobodi kretanja odnosi se na pojedince koji će moći da se kreću preko „granice/admistrativne linije“ na osnovu ličnih karata, kao i osiguranje vozila i registarske tablice. Strane su načelno složile o priznavanju univerzitetskih i školskih diploma, što će biti izvedeno sertifikacijom preko obostrano prihvaćenog međunarodnog tela ili akademske institucije treće strane, a detalji će biti dogovoreni na sledećem sastanku. (Blic)

20.7. Poslednji odbegli haški optuženik Goran Hadžić uhapšen na Fruškoj Gori. Haški tribunal optužio je Gorana Hadžića 2004. godine za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Optužen je da je kao predsednik Srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i zapadni Srem, i kasnije kao predsednik Republike Srpske Krajine, učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, kao saizvršilac tokom oružanih sukoba u Republici Hrvatskoj. (Beta)

Jun 2011.

13-15. 6. Održan vojni samit, Strategijska vojna konferencija za partnere. Na konferenciji je učestvovalo 60 načelnika generalštabova, od kojih 28 iz NATO zemalja. Osim čelnika NATO, na skupu su bili i predstavnici zemalja koje su članice Partnerstva za mir, Mediteranskog dijaloga, Istanbulske inicijative za saradnju. Tema konferencije je bila „Nakon Lisabona: sprovođenje transformacije“, a razgovalo se i o zajedničkoj obuci, partnerstvu i međusobnoj pomoći, pristupu globalnim zajedničkim resursima i efikasnom razvoju kapaciteta oružanih snaga. (B92)

26.6. Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Lokalne samouprave dobijaće dvostruko više prihoda od poreza na zarade dok će najviše sredstava iz transfera solidarnosti pripasti nerazvijenim opštinama. Opštine i gradovi će, umesto dosadašnjih 40 odsto, dobijati 80 odsto sredstava od poreza na zarade. (Blic)

29.6. Nevladine organizacije koje su napustile Regionalnu komisiju za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratnih zločina oštro napadaju Natašu Kandić, direktorku Fonda za humanitarno pravo, optužujući je da je privatizovala ovaj regionalni projekat i samovoljno potrošila milione. Kandićeva kaže da je problem u tome što su se “nevladine organizacije pretvorile u projektne organizacije” i uz odbacivanje optužbi ona ističe da je finansiranje REKOM-a transparentno i da se može videti na internet prezentaciji Rekoma. (Blic)

 

Maj 2011.

05.5. Skupština Srbije usvojila Zakon o advokaturi i Zakon o javnom beležništvu. Zаkon o аdvokаturi predviđa dа će аdvokаti ubuduće morаti dа prođu dodаtno obrаzovаnje kаko bi mogli dа obаvljаju tu delаtnost. Advokаti će pored zаvršenog Prаvnog fаkultetа morаti dа pohаđаju i Advokаtsku аkаdemiju, а tаkođe će, pored položenog prаvosudnog ispitа, morаti dа polože i аdvokаtski ispit, koji će biti uslov zа upis u imenik аdvokаtа. Definisani su i uslovi zа upis аdvokаtа strаnog držаvljаninа. Zаkonom o jаvnom beležništvu uvode se notari, odnosno javni beležnici, kao nova pravosudna profesija koja će preuzeti poslove za koje nije neophodno vođenje sudskog postupka. (Danas, FEB)

19.5. Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso u poseti Beogradu. U susretu sa zvaničnicima Barroso je insistirao na dodatnom ubrzanju reformskih procesa, što podrazumeva žešći obračun sa korupcijom i organizovanim kriminalom, ali i rešavanje problema lažnih azilanata, koji ugrožavaju bezvizni režim Srbije. (B92)

25.5. Skupština Srbije usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, kojim se, između ostalog, ukidaju blanko ostavnke poslanika. Ovakvim zakonskim rešenjem ispunjen je jedan od uslova za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

26.5. Policija Srbije uhapsila Ratka Mladića, komandanta vojske bosanskih Srba za vreme rata u BiH, kojeg je Haški tribunal optužio za genocid i zločine protiv čovečnosti zbog masakra nad 8.000 Bošnjaka u Srebrenici 1995. godine, opsade Sarajeva i drugih zločina širom BiH. Mladić je uhapšen u selu Lazarevo kod Zrenjanina, a pet dana kasnije je izrućen Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju. (Slobodna Evropa)

 

April 2011.

 1.4. Parlament Srbije usvojio Zakon o sportu koji reguliše organizovanje sportskih događaja, privatizaciju u sferi sporta i status sportskih objekata.

15. 4. (DW World) Sudsko veće Haškog tribunala osudilo hrvatske generale Antu Gotovinu na 24 godine zatvora i Mladena Markača na 18 godina, utvrdivši krivicu zbog progona, deportacije civilnog stanovništva, pljačkanja javne i privatne imovine, bezobzirnog razaranja naselja, ubistava i nehumanih dela kao i zbog okrutnog postupanja prema srpskim civilima, a oslobođeni su po tački optužnice koja ih je teretila za prisilno premeštanje stanovništva. Ivan Čermak je oslobođen optužbi.

16.4. (B92) Na protestu opozicionih partija, koje predvodi Srpska napredna stranka,  lider te stranke Tomislav Nikolić objavio da je stupio u štrajk glađu koji neće prekinuti dok se ne raspišu izbori. Nikolić je okončao štrajk nakon sedam dana.

 

Mart 2011.

02.3. Delez grupa postala vlasnik Delta Maksija. Vrednost kupoprodajnog ugovora oko 932 miliona €.

14.3. Rekonstruisana Vlada Republike Srbije. Vlada ima 21og člana i 17 ministara. Mirko Cvetković i dalje premijer. Prioriteti Vlade – Evropske integracije, očuvanje Kosova u sastavu Srbije, ekonomski razvoj, poboljšanje životnog standarda građana, beskompromisna borba protiv kriminala i korupcije i puna saradnja sa tribunalom u Hagu – ostaju nepromenjeni.

23.3. Premijer Ruske federacije Vladimir Putin u poseti Beogradu. Susreti sa predsednikom Tadićem, premijerom Cvetkovićem, predsednicom Narodne skupštine Slavicom Đukić-Dejanović, ministrima i poslanicima. Teme razgovora: ekonomska saradnja (Južni tok, infrastruktura, trgovina, turizam, transport), EU i Kosovo.

29.3. Komesar za proširenje Stefan File u poseti Beogradu. U govoru pred poslanicima Narodne skupštine, File je naveo niz rezultata koje Srbija mora ostvariti ukoliko želi da stekne status kandidata za člansto u EU. To su : konkretna i potpuna saradnja sa tribunalom u Hagu, reforma pravosudnog sistema u skladu sa standardima EU, odlučna borba protiv kriminala i korupcije, izmena izbornog zakona, zaštita ljudskih prava i univerzalnih sloboda.

31.3. Skupština Srbije usvojila izmene Zakona o planiranju i izgradnji koje će, prema tvrdnjama predlagača, omogućiti bržu i jeftiniju legalizaciju bespravno sagrađenih objekata u Srbiji.