Partneri za demokratske promene Srbija

Vodič kroz sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava

Vodič za SFR-1 naslovna

Urednice: Catherine Bridge Ana Toskić

Autori: Luka Andrić Branko Radulović Milan Stefanović Marko Brežančić, Gordon W. Johnson Blažo Nedić

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija

Za izdavača: Blažo Nedić

Dizajn i prelom: Stefan Ignjatović

Štampa: Manuarta, Beograd

Tiraž: 500

Ova publikacija je sačinjena uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u okviru Projekta tehničke podrške primeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava. Sadržaj ove publikacije zamišljen je da služi kao opšti vodič o opcijama koje su na raspolaganju učesnicima u sporazumnom finansijskom restrukturiranju i nema karakter pravnog ili finansijskog saveta. Bilo koja osoba koja razmatra primenu smernica iznetih u ovoj publikaciji treba da pribavi i nazavisne pravne i/ili finansijske savete u pogledu primenjivosti i utemeljenosti takvih smernica, i ne može da se pouzda u sadržaj ove publikacije.

.

Оставите одговор