Partneri za demokratske promene Srbija

“Zaštita od diskriminacije u Srbiji – Postupak pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti“ – seminar u Nišu

U petak, 28. oktobra 2011. godine, u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu, održan je seminar “Zaštita od diskriminacije u Srbiji – Postupak pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti“, u okviru projekta Partnerstvo za toleranciju i zaštitu od diskriminacije u Srbiji, koji Partneri Srbija i Centar za alternativno rešavanje sukoba sprovode u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji. Seminar je bio namenjen predstavnicima organizacija civilnog društva (OCD), lokalne samouprave, advokature i drugim pružaocima pravne pomoći, kao i predstavnicima manjinskih i marginalizovanih grupa. Cilj seminara bio doprinos unapređenju sistema zaštite od diskriminacije u Srbiji i pružanje podrške instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (Poverenik).

Učesnici seminara bili su predstavnici organizacija civilnog društva koje deluju u Nišu i okolini, advokati, predstavnici lokalne samouprave, ustanova zdravstva, kao i Zaštitnik građana Grada Niša. Predavači na seminaru bili su prof. dr Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, i Emila Spasojević, šefica Odseka za sistemska normativno-pravna pitanja i izradu izveštaja kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Učesnicima seminara predstavljen je pravni okvir za zaštitu diskriminacije u Srbiji, osnovne karakteristike i nadležnosti institucije Poverenika, kao i postojeći mehanizmi za zaštitu od diskriminacije. Posebna pažnja posvećena je pitanju podnošenja pritužbe Povereniku, postupku pred ovim organom, kao i mogućnostima primene medijacije u slučajevima diskriminacije.

Оставите одговор