Partneri za demokratske promene Srbija

“Zaštita od diskriminacije u Srbiji – Postupak pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti“ – seminar u Valjevu

U sredu, 25. januara 2012. godine, maloj sali Gradske uprave Valjeva održan je seminar “Zaštita od diskriminacije u Srbiji – Postupak pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti“, u okviru projekta Partnerstvo za toleranciju i zaštitu od diskriminacije u Srbiji, koji Partneri Srbija i Centar za alternativno rešavanje sukoba sprovode u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji. Seminar u Valjevu četvrta je u nizu obuka namenjenih predstavnicima organizacija civilnog društva (OCD), lokalne samouprave, advokature i drugim pružaocima pravne pomoći, kao i predstavnicima manjinskih i marginalizovanih grupa, sa ciljem unapređenja sistema zaštite od diskriminacije u Srbiji i pružanja podrške instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (Poverenik).

Na seminaru je učestvovalo 25 predstavnika organizacija civilnog društva, lokalne samouprave, centra za socijalni rad, pedagoških asistenata, zaštitnika prava pacijenata i advokata iz Valjeva i okoline. Predavači na seminaru su bili predstavnici institucije Poverenika – Slobodan Milivojević savetnik u Odseku za međunarodnu saradnju i projekte i Ivana Filipov, mlađa savetnica u Sektoru za postupanje po pritužbama kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Učesnicima seminara predstavljen je pravni okvir za zaštitu diskriminacije u Srbiji, osnovne karakteristike i nadležnosti institucije Poverenika, kao i postojeći mehanizmi za zaštitu od diskriminacije. Posebna pažnja posvećena je pitanju podnošenja pritužbe Povereniku, postupku pred ovim organom, kao i mogućnostima primene medijacije u slučajevima diskriminacije.