Partneri za demokratske promene Srbija

Zaštita podataka građana i dalje na nezadovoljavajućem nivou

Saopštenje povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti

Zaštita podataka građana i dalje na nezadovoljavajućem nivou

 

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti, Partneri za demokratske promene Srbija i ove godine ukazuju na nezadovoljavajuće stanje u ovoj oblasti.

Prethodnu godinu obeležili su učestali slučajevi „curenja“ podataka iz javnih institucija ka medijima, čime je nastavljen trend ugrožavanja privatnosti građana. Zbog toga je nužno da državni organi preduzmu adekvatne mere zaštite podataka i spreče njihovo neovlašćeno korišćenje. Jednako je važno da nadležni državni ogani sankcionišu praksu ustupanja poverljivih informacija medijima.

Značajan broj obveznika Zakona o zaštiti podataka o ličnosit i dalje nije upoznat sa sopstvenim obavezama i pravima građana čije podatke prikupljaju i koriste. Tako se u prethodnoj godini nastavila praksa pristupanja podacima o komunikacijama građana bez odluke suda. Pojedina javna preduzeća neovlašćeno su upotrebljavala podatke o korisnicima za potrebe zaključenja ugovora sa komercijalnim subjektima. Značaj broj javnih institucija i subjekata iz privatnog sektora nastavio je praksu zadržavanja ličnih karata građana prilikom kontrole ulaska u objekte, dok su pojedina akcionarska društva učinila javnim brojne podatke o svojim akcionarima. Posebno zabrinjava što su zdravstveni podaci (kao i drugi naročito osetljivi podaci) i dalje neretko predmet zloupotrebe.

S obzirom da Srbija ulazi u još jedan izborni proces, sa intenzivnom predizbornom kampanjom u najavi, posebno apelujemo na političke partije i nadležne organe uključene u ove procese da sa pažnjom rukuju podacima građana i ne narušavaju njihova Ustavom zagarantovana prava.

Konačno, pravni okvir koji uređuje oblast zaštite podataka o ličnosti i dalje nije u dovoljnoj meri usaglašen sa stvarnim potrebama građana, niti sa pravnom regulativom Evropske unije. Nacrt Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji je izradilo Ministarstvo pravde, prema mišljenju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i brojnih udruženja građana (među kojima je i naša organizacija), propustio je da ispravi nedostatke postojećeg zakona. Zbog toga je nužno da tokom 2016. godine Republika Srbija i njeni građani dobiju novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji će na sveobuhvatan način urediti ovu oblast, u skladu sa međunarodnim standardima, naročito imajući u vidu rešenja iz Generalne uredbe o zaštiti podataka o ličnosti na nivou Evropske unije.

Categorised in: Izdvajamo, Privatnost, Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima