Partneri za demokratske promene Srbija

Zaštita privatnosti u Srbiji – Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

publikacije_zastita_privatnostiAutori:
Uroš Mišljenović
Blažo Nedić
Ana Toskić

Izdavač:
Partneri za demokratske promene Srbija

Za izdavača:
Blažo Nedić

Dizajn i prelom:
Stefan Ignjatović

Štampa:
Manuarta, Beograd

Tiraž:
500

Izrada ove publikacije omogućena je podrškom Evropske unije i američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) kroz Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast i ne mora neophodno odslikavati stavove Evropske unije i USAID ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Svi pojmovi koji su u tekstu upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.