Partneri za demokratske promene Srbija

Zastupanje klijenata u postupku medijacije u slučajevima diskriminacije – seminar u Nišu

U hotelu Tami Residence u Nišu, 13. i 14. jula 2012. godine, održan je dvodnevni interaktivni seminar “Zastupanje klijenata u postupku medijacije u slučajevima diskriminacije”, u okviru projekta Partnerstvo za toleranciju i zaštitu od diskriminacije u Srbiji (PTAPS), koji Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Centar za alternativno rešavanje sukoba (CARS) sprovode u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti (Poverenik), a uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Na seminaru su učestvovali advokati, advokatski pripravnici i pravni zastupnici iz organizacija civilnog društva iz Beograda, Bora, Niša, Negotina, Kruševca, Kraljeva, Leskovca… Predavači na seminaru su bili prof. dr Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Dragana Ćuk Milankov, predsednica CARS-a, i Blažo Nedić, direktor Partnera Srbija.

Učesnicima seminara predstavljen je pravni okvir za zaštitu diskriminacije u Srbiji, osnovne karakteristike i nadležnosti institucije Poverenika, kao i postojeći mehanizmi za zaštitu od diskriminacije. Kroz primere iz prakse Poverenika i praktične vežbe, učesnici seminara upoznati su sa postupkom pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, kao i sa mogućnostima primene  medijacije u slučaju diskriminacije i ulozi pravnih zastupnika u njemu.

Teme seminara, između ostalog, bile su i selekcija predmeta pogodnih za medijaciju i izbor medijatora, sporazum o pristupanju medijaciji, specifičnosti medijacije u slučajevima diskriminacije, priprema klijenta i zastupnika za proces medijacije, veštine komunikacije, tehnike pregovaranja, strategije za zajedničke i odvojene sesije, kao i  sporazum postignut u procesu medijacije.

Učesnicima su na kraju seminara dodeljeni sertifikati.