Partneri za demokratske promene Srbija

Zastupanje klijenata u postupku medijacije u slučajevima diskriminacije – seminar u Rumi

PTAPS LogoU hotelu Park u Rumi, 23. i 24. avgusta 2012. godine, održava se dvodnevni interaktivni seminar “Zastupanje klijenata u postupku medijacije u slučajevima diskriminacije”, u okviru projekta Partnerstvo za toleranciju i zaštitu od diskriminacije u Srbiji (PTAPS), koji Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Centar za alternativno rešavanje sukoba (CARS) sprovode u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti (Poverenik), a uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Na seminaru učestvuju advokati, advokatski pripravnici i pravni zastupnici iz organizacija civilnog društva, kao i zastitnici građana više gradova i opština. Predavači na seminaru su Kosana Beker, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Dragana Ćuk Milankov, predsednica CARS-a, i Blažo Nedić, direktor Partnera Srbija.

Učesnicima seminara biće predstavljen pravni okvir za zaštitu diskriminacije u Srbiji, osnovne karakteristike i nadležnosti institucije Poverenika, kao i postojeći mehanizmi za zaštitu od diskriminacije. Kroz primere iz prakse Poverenika i praktične vežbe, učesnici seminara upoznaju se sa postupkom pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, kao i sa mogućnostima primene medijacije u slučaju diskriminacije i ulozi pravnih zastupnika u njemu.

Teme seminara, između ostalog, su i selekcija predmeta pogodnih za medijaciju i izbor medijatora, sporazum o pristupanju medijaciji, specifičnosti medijacije u slučajevima diskriminacije, priprema klijenta i zastupnika za proces medijacije, veštine komunikacije, tehnike pregovaranja, strategije za zajedničke i odvojene sesije, kao i sporazum postignut u procesu medijacije.

Učesnicima će na kraju seminara biti dodeljeni sertifikati.

[print_gllr id=3551]