Partners Serbia

Cena privatnosti

03.10.2022.

                                                                   

Cena privatnosti

O PROJEKTU

DONATOR

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

januar 2023. – februar 2025.

O projektu: Predloženi projekat doprinosi povećanju poverenja građana u Vladu obezbeđivanjem višeg nivoa zaštite prava na privatnost kroz unapređenje institucionalne prakse i odgovora pravosuđa u vezi sa zaštitom privatnosti; povećanu odgovornost medija za objavljene sadržaje kao i povećanje nivoa javnog razumevanja i znanja o prirodi i uticaju ovih kršenja na individualnom, sistemskom i društvenom nivou.

Kategorije

Privatnost