Partneri Srbija

Vesti

Nedelja privatnosti

Nedelja privatnosti

15.01.2024.

24- 26. januar 2024. godine. Envoy Conference Centre, Gospodar Jevremova 47, Beograd, Srbija.

Saznajte više
Predstavljena Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrade podataka od strane nadležnih organa u posebne svrhe

Predstavljena Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrade podataka od strane nadležnih organa u posebne svrhe

28.11.2023.

Partneri Srbija, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovali su okrugli sto na kojem je predstavljena „Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrade podataka od strane nadležnih organa u posebne svrhe” sa ciljem da sa predstavnicima stručne zajednice razgovaramo o dosadašnjim iskustvima u primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u pogledu obrade podataka u posebne svrhe od strane nadležnih institucija,  izazovima, kao i načinima na koji se ovi izazovi mogu prevazići.

Saznajte više
Poziv za program Zaštita privatnosti u medijima – pravni i etički standardi

Poziv za program Zaštita privatnosti u medijima – pravni i etički standardi

23.11.2023.

Poziv je otvoren za medije, organizacije civilnog društva i lokalne institucije (centre za socijalni rad, policiju, predstavnike pravosuđa, jedinice lokalne samouprave) iz svih regiona Srbije.

Saznajte više
„House in Order“ Program obuka za OCD – Usklađenost OCD sa postojećom zakonskom regulativom i uspešno upravljanje organizacijom

„House in Order“ Program obuka za OCD – Usklađenost OCD sa postojećom zakonskom regulativom i uspešno upravljanje organizacijom

23.11.2023.

Radionice će biti organizovane u onlajn formatu, u periodu novembar 2023 – februar 2024. godine.

Saznajte više
Otvorenost institucija ne sme zavisiti od pojedinaca

Otvorenost institucija ne sme zavisiti od pojedinaca

21.11.2023.

Povodom predstavljanja istraživanja Indeks otvorenosti regionalnih institucija, Partneri Srbija učestvovali su na regionalnoj konferenciji održanoj u Podogorici 17. Novembra 2023. godine. Konferencija je okupila mnoštvo predstavnika institucija iz zemalja regiona, organizacija civilnog društva i novinara. U nastavku vam prenosimo glavne zaključke događaja.

Saznajte više
 Uspešno završena druga Škola privatnosti

Uspešno završena druga Škola privatnosti

20.11.2023.

U toku oktobra i novembra 2023. godine, Partneri Srbija su uspešno organizovali osnovni program druge po redu Škole privatnosti.  Za pohađanje obuke odabrano je 30 učesnica i učesnika, među kojim...

Saznajte više
Osnovna obuka za medijatore - posrednike

Osnovna obuka za medijatore - posrednike

24.10.2023.

Partneri Srbija u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union u Beogradu i uz podršku ADR Partners i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije organizuju akreditovanu osnovnu obuku za posrednike (medijatore) od 27. novembra do 1. decembra 2023. godine

Saznajte više
Odredbe Nacrta zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika mogu dovesti do sužavanja slobode udruživanja

Odredbe Nacrta zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika mogu dovesti do sužavanja slobode udruživanja

02.10.2023.

Poslednjeg dana septembra završena je javna rasprava povodom Nacrta Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, čiji je predlagač Ministarstvo privrede. Javna rasprava je trajala 20 dana, što predstavlja minimalni rok predviđen Poslovnikom Vlade, a u toku nje nije organizovan nijedan okruli sto, kako bi zainteresovanim i stručnim subjektima bilo omogućeno da istaknu svoja mišljenja, razmene iskustva i diskutuju sa predstavnicima Ministarstva

Saznajte više
Nedostatak proaktivne transparentnosti institucija – otežan pristup informacijama od javnog značaja

Nedostatak proaktivne transparentnosti institucija – otežan pristup informacijama od javnog značaja

28.09.2023.

Dana 27. septembra, Partneri Srbija i organizacija Transparentnost Srbija obeležili su Međunarodni dan prava javnosti da zna i organizovali konferenciju Transparentnost na agendi – Pristup informacijama, borba protiv korupcije i otvorenost pravosuđa, u prostorijama Fondacije za otvoreno društvo, Srbija u Beogradu.

Saznajte više
Partneri Srbija sproveli godišnje istraživanje o otvorenosti i transparentnosti institucija u Srbiji - Transparentnost nije prioritet

Partneri Srbija sproveli godišnje istraživanje o otvorenosti i transparentnosti institucija u Srbiji - Transparentnost nije prioritet

25.09.2023.

Kontinuirana politička nestabilnost u regionu Zapadnog Balkana utiče i na razvoj politika i kulture otvorenosti vlasti. Iako se sve države regiona deklarativno zalažu za unapređenje otvorenosti i transparentnosti, odnosno veću dostupnost informacija o radu organa javne vlasti, participaciju građana, digitalizaciju i unapređenje pristupa uslugama, napredak je spor i zanemarljiv.  

Saznajte više