Partners Serbia

RESILIENCY+

01.02.2020.

RESILIENCY+

O PROJEKTU

DONATOR

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

februar 2020. – novembar 2020.

Enabling and Protecting Civic Space (EPCS) Inspires projekat nastoji da ojača znanja i kapacitete civilnog sektora i osposobi organizacije civilnog društva da odgovore na rastući trend ugrožavanja i ograničavanja demokratskih sloboda udruživanja, okupljanja i izražavanja. Imajući na umu svakodnevne promene u civilnom sektoru širom sveta, brze i snažne intervencije su od presudnog značaja za jačanje lokalnih civilnih društava.

U okviru INSPIRES projekta, pokrenuta je Resiliency+ inicijativa, kao jedinstvena platforma za povezivanje, razmenu iskustava i znanja između organizacija civilnog društva iz Srbije, Kenije, Nigerije, Senegala i Gruzije. Partneri Srbija aktivno učestvuju u ovoj inicijativi, prvenstveno kroz jačanje tehničkih i praktičnih veština i organizacionih kapaciteta organizacija civilnog društva, lokalnih i međunarodnih trenera i eksperata, i drugih relevantnih aktera.

U okviru Resiliency+ inicijative, biće uspostavljena mreža organizacija civilnog društva, u cilju razmene iskustava i znanja i izgradnje civilne zajednice, dok će kroz seriju treninga i obuka biće ojačani njihovi interni kapaciteti, a biće sprovedena i promotivna kampanja usmerena na podizanje svesti građana o izazovima sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva u svom svakodnevnom radu.

Kategorije

Vladavina pravaPartneri SrbijaResiliency+