Partneri Srbija

PARTNERI SRBIJA - Nedelja privatnosti

Poziv na Nedelju privatnosti od 24. do 27. januara 2022. godine
Povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti , Partneri Srbija, Share fondacija, A11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Udruženje Da se zna, Udruženje Atina i Beogradska otvorena škola pozivaju Vas na Nedelju privatnosti.

U periodu od 24. do 27. januara 2022. godine biće organizovana serija onlajn panela na kojima će stručnjaci za zaštitu podataka iz civilnog, privatnog i javnog sektora razgovarati o aktuelnim pitanjima i izazovima zaštite privatnosti u Srbiji.

Tokom 4 dana bićete u prilici da prisustvujete online panelima:

Ponedeljak, 24.01.2022. godine od 10:00-16:00:
 • Primena standarda zaštite podataka o ličnosti u Srbiji

  Tokom prvog panela, kojim se otvara Nedelja Privatnosti 2022, predstavnici Vlade Republike Srbije, Delegacije EU u Srbiji, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i Partnera Srbija, osvrnuće se na dosadašnju primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Republici Srbiji, kao i najveće probleme u primeni međunarodnih standarda u ovoj oblasti. Tokom panela, biće predstavljeni i rezultati projekta ”Sačuvaj privatnost, odupri se pritisku” u okviru koga se organizuje ovogodišnja Nedelja privatnosti.

 • Diskriminacija kao posledica povreda prava na privatnost osetljivih grupa

  Drugi panel prvog dana Nedelje privatnosti biće posvećen zaštiti privatnosti osetljivih društvenih grupa (poput socijalno ugroženih pojedinaca, pripadnika LGBT+ zajednice, žrtava nasilja), i posledicama koje povrede privatnosti ovih lica ostavljaju na njihova druga prava. Tokom panela posebno će se razmatrati veza između povrede privatnosti i diskriminacije kao trajne posledice do koje ugrožavanje privatnosti osetljivih lica može dovesti.

 • Zaštita privatnosti dece žrtava nasilja i eksploatacije

  Udruženje građana Atina tokom trećeg panela u okviru Nedelje privatnosti razgovaraće sa predstavnicima policije, tužilaštva, medijskih udruženja o tome kakve posledice na žrtve trgovine ljudima ostavlja povreda njihove privatnosti, i kako utvrditi odgovornost institucija i pojedinaca koje te povrede prouzrokuju.

Utorak, 25.01.2022. od 12:00 do 15:30:
 • Zaštita privatnosti u zdravstvenom sektoru

  Pandemija virusa COVID-19 dodatno je opteretila naš zdravstveni sistem, ali i podstakla razvoj novih digitalnih zdravstvenih usluga i sistema. Na koji način je to uticalo na privatnost građana, i da li su podaci pacijenata u Srbiji adekvatno zaštićeni, biće neka od pitanja o kojima će se govoriti na prvom panelu drugog dana Nedelje privatnosti

 • Marketing i nova era privatnosti

  Koliko je primena GDPR-a (i našeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) uticala na marketinške aktivnosti? Kako danas izgleda direktni marketing, i kako na najbolji način informisati pojedince o obradi njihovih podataka? Gde su granice odgovornosti za zaštitu podataka kompanija, agencija i društvenih mreža? To su neka od pitanja o kojima će se razgovarati tokom drugog panela drugog dana Nedelje privatnosti.

Sreda, 26.01.2022. od 12:00 do 15:30:
 • Izazovi zaštite podataka u savremenom obrazovanju

  Na prvom panelu trećeg dana Nedelje privatnosti, Beogradska otvorena škola moderiraće razgovor o tome koliko su inovacije u našem sistemu obrazovanja, poput elektronskog dnevnika i online nastave, uticale na privatnost učenika, ali i nastavnika, i da li ih je i, u kojoj meri ovaj sistem učinio dodatno ranjivim sa aspekta zaštite podataka o ličnosti.

 • Zaštita podataka o ličnosti u otkupu potraživanja

  Drugi panel trećeg dana Nedelje privatnosti posvećen je zaštiti podataka o ličnosti prilikom otkupa potraživanje, i pitanjima poput obaveza i načina obaveštenja lica o njihovim pravima i aspektima obrade usled otkupa potraživanja, načina ostvarenja ovih prava, posledicama po pravo na zaštitu podataka o ličnosti usled međunarodnog prenosa podataka pri otkupu potraživanja, kao i bezbednosti podataka u ovim transakcijama.

Četvrtak 27.01.2022. od 12:00 do 15:30:
 • Lična trgovina - Zaštita podataka o ličnosti u elektronskoj trgovini

  Prvi panel poslednjeg dana Nedelje privatnosti posvećen je nekim od ključnih izazova zaštite podataka u elektronskoj trgovini (e-commercu), između ostalog i pitanjima odgovornosti za podatke prodavca i banke, informisanja lica čiji se podaci obrađuju, njihovog razumevanja tokova podataka i načina na koji oni mogu ostvariti prava, ali i prednosti koje ovakav način kupovine, i pored rizika koje može nositi, donosi krajnjem potrošaču.

 • Primena veštačke inteligencije u Srbiji - društvena dilema

  Veštačka inteligencija (VI) nesumnjivo ima ogroman potencijal da doprinese ekonomskoj i društvenoj transformaciji, kako globalno, tako i u pojedinačnim društvima koja imaju potrebu za bržim ekonomskim razvojem kako bi dostigla ostatak razvijenog sveta. Srbija je jedno takvo društvo, i ne iznenađuje što je upravo razvoj VI prepoznat kao jedan od strateških prioriteta u našoj zemlji. U kojoj meri upotreba VI utiče, ili će uticati na svakodnevni život građana? Da li su naša prava, pre svega privatnost, dodatno ugrožena primenom VI u gotovo svim oblastima života, ali pre svega u domenu javnih usluga gde ne postoji tržište niti sloboda izbora pojedinca? Čega se odričemo ako (kao pojedinci ili kao društvo) odustanemo od VI? Da li je društvena transformacija moguća bez učešća (informisanih) građana u donošenju odluka o upotrebi VI? I da li su oni koji pozivaju na oprez pri masovnoj upotrevi VI zapravo protivnici društvenog razvoja? Da li je VI naša nova društvena dilema? To su neka od pitanja o kojima će se razgovarati na panelu kojim se zatvara Nedelja privatnosti 2022.

Formular za prijavu na događaj nalazi se na sledećem linku: Registracioni formular za Nedelju privatnosti

Agenda

U nastavku se nalaze linkovi za praćenje događaja putem platforme YouTube

 

24.01.2022. (PONEDELJAK- SRPSKI JEZIK)

https://youtu.be/3vr17IX3690

 

24.01.2022. (PONEDELJAK- ENGLESKI JEZIK)

https://youtu.be/q3BVAONM_y8

 

25.01.2022. (UTORAK)

https://youtu.be/RcUSIRVBn38   

 

26.01.2022. (SREDA)

https://youtu.be/PhTM2D1aN7o

 

27.01.2022. (ČETVRTAK)

https://youtu.be/jMIOYe1lh68


Medijski partneri događaja biznis.rs