Partners Serbia

Nadzor i cenzura na Zapadnom Balkanu

11.05.2023.

                                                                   

Nadzor i cenzura na Zapadnom Balkanu

O PROJEKTU

DONATOR

 PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

april 2024. – april 2025.

Projektne aktivnosti baviće se nezakonitim javnim nabavkama i potencijalnom zloupotrebom opreme za video nadzor sa automatskom tehnologijom prepoznavanja lica od strane obrazovnih i zdravstvenih ustanova u Srbiji. Projekat takođe uključuje sveobuhvatna istraživanja i aktivnosti koje imaju za cilj da se osigura adekvatna zaštita ljudskih prava u doba povećanog nadzora i censure od strane kako javnih, tako i privatnih subjekata.

Kategorije

PrivatnostDigitalna prava