Partneri Srbija

Najava događaja

Nedelja privatnosti

Nedelja privatnosti

24- 26. januar 2024. godine. Envoy Conference Centre, Gospodar Jevremova 47, Beograd, Srbija.

Saznajte više

Poziv za program Zaštita privatnosti u medijima – pravni i etički standardi

Poziv za program Zaštita privatnosti u medijima – pravni i etički standardi

Poziv je otvoren za medije, organizacije civilnog društva i lokalne institucije (centre za socijalni rad, policiju, predstavnike pravosuđa, jedinice lokalne samouprave) iz svih regiona Srbije.

Saznajte više

„House in Order“ Program obuka za OCD – Usklađenost OCD sa postojećom zakonskom regulativom i uspešno upravljanje organizacijom

„House in Order“ Program obuka za OCD – Usklađenost OCD sa postojećom zakonskom regulativom i uspešno upravljanje organizacijom

Radionice će biti organizovane u onlajn formatu, u periodu novembar 2023 – februar 2024. godine.

Saznajte više

Osnovna obuka za medijatore - posrednike

Osnovna obuka za medijatore - posrednike

Partneri Srbija u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union u Beogradu i uz podršku ADR Partners i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije organizuju akreditovanu osnovnu obuku za posrednike (medijatore) od 27. novembra do 1. decembra 2023. godine

Saznajte više

Otvorene prijave za Školu privatnosti

Otvorene prijave za Školu privatnosti

Sa zadovoljstvom pozivamo sve one koji žele da saznaju više o razvoju prava na privatnost, savremenim izazovima za zaštitu privatnosti, posebno u kontekstu razvoja novih tehnologija i bezbednosnih pretnji, ali i o načinima na koje mogu da ostvare i zaštite svoje pravo na privatnost u različitim sferama života, da se prijave za učešće u ovogodišnjoj Školi privatnosti.

Saznajte više

Obeležavanje Međunarodnog dana prava javnosti da zna: Transparentnost na agendi - Pristup informacijama, borba protiv korupcije i otvorenost pravosuđa

Obeležavanje Međunarodnog dana prava javnosti da zna:  Transparentnost na agendi - Pristup informacijama, borba protiv korupcije i otvorenost pravosuđa

Poziv na Konferenciju Dan prava javnosti da zna!

Saznajte više

Istraživanje “SARADNJA OCD SA DONOSIOCIMA ODLUKA“

Istraživanje “SARADNJA OCD SA DONOSIOCIMA ODLUKA“

Partneri Srbija Vas pozivaju na predstavljanje nacrta izveštaja o saradnji organizacija civilnog društva i organa javne vlasti u Republici Srbiji.

Saznajte više

Poziv za „House in Order“ program obuka za OCD

Poziv za „House in Order“ program obuka za OCD

Verujući da je snažno građansko društvo preduslov za dalji razvoj demokratskih kapaciteta Srbije, projektom “Za snažnije građansko društvo”, PartnersGlobal sa svojim lokalnim partnerskim organizacijama, CANVAS-om, Partnerima Srbija i Građanskim inicijativama želi da odgovori na izazove s kojima se građansko društvo u Srbiji suočava poslednjih godina, ili decenija

Saznajte više

Nedelja privatnosti 2023

Nedelja privatnosti 2023

23 – 26. januar 2023.

Saznajte više