Partners Serbia

Upotreba novih medija za promociju transaprentnosti

31.12.2021.

   Upotreba novih medija za promociju transaprentnosti

O PROJEKTU

DONATOR

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

oktobar 2022. – septembar 2024.

U okviru ovog projekta regionalna mreža nevladinih organizacija sprovodi godišnja istraživanja o otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti na Zapadnom Balkanu. Istraživanje se sprovodi kroz Regionalni indeks otvorenosti na osnovu kojeg utvrđujemo u kojoj meri vlasti u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji čine javno dostupnim informacije iz oblasti svog rada.

Cilj aktivnosti je da pružimo analizu stanja u ovom domenu rada javne uprave, doprinesemo implementaciji reformi i utičemo na jačanje principa dobrog upravljanja, te u konačnom pomognemo samim institucijama da ih efikasnije primene u svom radu. Monitoring otvorenosti institucija je prvi put sproveden 2017. godine, i od tada se redovno sprovodi.

Na sledećoj internet stranici možete pronaći više detalja o rezultatima dosadašnjeg merenja otvorenosti institucija.

Kategorije

Upotreba novih medija za promociju transparentnosti vlasti