TVOJI PODACI O LIČNOSTI SU TVOJA STVAR – RAZBIJANJE MITOVA O PRIVATNOSTI

O PROJEKTU

DONATOR

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

septembar 2020. – decembar 2020.

Razbijanje mitova o privatnosti,
Vladavina prava, Partneri Srbija

Cilj projekta je unapređenje svesti građana o važnosti zaštite privatnosti i njihovo osnaživanje u preuzimanju aktivne uloge u odbrani svojih prava.

Projektom je planirano sprovođenje kampanje usmerene na građane, sa ciljem unapređenja svesti o važnosti zaštite ličnih podataka. Kampanja će biti usmerena na kreiranje interesovanja kod građana za temu zaštite ličnih podataka, kao i na edukaciju građana kako bi mogli da preuzmu aktivnu ulogu u zaštiti svojih ličnih podataka. Kampanja će se oslanjati na trendove uočene u prethodnom ciklusu podrške, sa posebnim fokusom na posledice koje mogu nastati zloupotrebom ličnih podataka građana.

Nakon realizovane kampanje povećana svest građana o važnosti zaštite ličnih podataka doprineće aktivnijem uključivanju građana u odbranu sopstvenih prava, a Partneri Srbija biće prepoznati kao partner građana u odbrani prava na privatnost.