Partners Serbia

Inicijativa za transparentnost

01.05.2017.

INICIJATIVA ZA TRANSPARENTNOST INFORMACIJA O NOSIOCIMA JAVNIH FUNKCIJA

O PROJEKTU

DONATOR

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

maj 2017. – april 2018.

Partneri Srbija sprovode projekat sa ciljem jačanja demokratskih praksi i institucija, kroz unapređenje primene prava na pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose na nosioce javnih funkcija.

Projekat posebno doprinosi:

  • Pravilnom razumevanju i iznalaženju balansa između prava na zaštitu podataka o ličnosti i prava na pristup informacijama o nosiocima javnih funkcija;
  • Prepoznavanju i prevazilaženju ključnih problema u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, prevashodno u odnosu na sprovođenje rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
  • Osnaživanju i sinhronizovanom delovanju medija i OCD u odbrani prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Javne institucije učestalo otežavaju javnosti pristup informacijama od javnog značaja uz izgovor zaštite privatnosti funkcionera. Ovakva praksa sputava kontrolnu ulogu javnosti, umanjuje odgovornost u radu javnih institucija i čini građane neinformisanima. Tako se kompromituju legitimna očekivanja privatnosti u drugim kontekstima, dok kontroverzna pitanja od značaja za javnost ne dobijaju svoj epilog. Stoga je zadatak projekta da prvo temeljno prepozna probleme u primeni ZOSPIOJZ, potom da osnaži OCD i medije da zajednički brane pravo na slobodan pristup, i na kraju da inicira javnu raspravu o načinima za prevazilaženje prepoznatih problema.

Kategorije

Dobro upravljanjeInicijativa za transparentnost