Partners Serbia

Unapređenje poverenja građana u pravosudni sistem Srbije

10.07.2021.

UNAPREĐENJE POVERENJA GRAĐANA U PRAVOSUDNI SISTEM SRBIJE

O PROJEKTU

DONATOR

PARTNERI

Južne vesti

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

jul 2021. – jul 2022.

Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa novinarskim udruženjem Južne Vesti sprovode ovaj projekat sa ciljem povećanja poverenja građana u pravosuđe, kroz unapređenje transparentnosti, odgovornosti i antikorupcijskih standarda i uspostavljanje proaktivne komunikacije između pravosudnih organa, medija i građana.

Partneri Srbija i Južne vesti pratiće i izveštavati o transparentnosti rada pravosudnih organa u Srbiji i njihovom poštovanju propisa u oblasti pristupa informacijama. Takođe, nizom aktivnosti namenjenih pravosudnim institucijama, civilnom društvu i medijima, projekat nastoji da unapredi komunikaciju i saradnju ovih aktera. U projekat će biti uključeno i preko 30 studenata novinarstva sa Univerziteta u Novom Sadu, Nišu i Beogradu Partneri Srbija koji će učestvovati u edukativnim aktivnostima, u cilju unapređenja znanja u oblasti transparentnosti, odgovornosti i antikorupcije. Nakon završetka treninga, studenti će imati zadatak da kreiraju sopstvene istraživačke priče.

Kategorije

PrivatnostUnapređenje poverenja građana u pravosudni sistem Srbije