Partneri Srbija

Budućnost slobode informacija u Srbiji

01.12.2017.

BUDUĆNOST SLOBODE INFORMACIJA U SRBIJI

O PROJEKTU

DONATOR

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

decembar 2017. – decembar 2019.

Partneri Srbija sprovode projekat „Budućnost slobode informacija u Srbiji“ (Future of Freedom of Information in Serbia (FFIS) - Strengthening Capacities of Civil Society and Young Generations for Defending the Right to Know). Projekat finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a partneri na projektu su Biro za društvena istraživanja (BIRODI) i Pravni Skener.

Ova dvogodišnja inicijativa podržava aktivno uključivanje organizacija civilnog društva (OCD) i mladih (prvenstveno studenata) da brane pravo javnosti da zna, kako bi se osigurala primena standarda transparentnosti i odgovornosti u Srbiji. Sprovođenjem niza aktivnosti – istraživanja, obuka, umrežavanja i javnih kampanja, preispituju se postojeći modeli pristupa informacijama od javnog značaja koji su dostupni građanima, a sa ciljem unapređenja standarda prava javnosti da zna. Pored toga, kroz jačanje mehanizama za učešće građana i slobodno medijsko izveštavanje, projekat promoviše i podržava vladavinu prava, prvenstveno u kontekstu evropskih integracija, čime doprinosi procesu reforme i celokupnom procesu demokratizacije društva.

Partneri Srbija radiće direktno sa organizacijama civilnog društva širom Srbije, uključujući i one koje se prvenstveno bave medijima, i pružiti im pomoć da poboljšaju svoje znanje i veštine, kao i da unaprede saradnju u oblasti pristupa informacijama. Kroz dodelu mini grantova (subgrantiranje) najmanje pet lokalnih organizacija civilnog društva biće osposobljeno da sprovedu istraživanje i podnesu izveštaj o poštovanju načela transparentnosti u lokalnim zajednicama, čime će poboljšati svoje programske (obuke, mentorstvo i razmena iskustava) i upravljačke (administracija i upravljanje grantovima) kapacitete i ojačati svoj uticaj na lokalnom nivou. Ključne javne institucije nadležne za sprovođenje pravnog okvira vezanog za pristup informacijama, Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana, kao i Akcionog plana za Poglavlje 23 (Ministarstvo Pravde, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Agencija za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije…) su primarna ciljna grupa ovog projekta, a sve u cilju poboljšanja pravnog okvira i prakse vezane za slobodan pristup informacijama.

Kroz seriju promotivnih događaja i kampanja, projekat će promovisati vrednosti transparentnosti i odgovornosti, posebno među mlađom populacijom. U okviru projekta biće sprovedene aktivnosti edukacije studenata o konceptima transparentnosti i odgovornosti (uključujući otvorene podatke, slobodu izražavanja, slobodu štampe, istraživačko novinarstvo, uzbunjivače, prevenciju i borbu protiv korupcije, medijsku pismenost, političke pokrete, digitalni aktivizam), a studentima će biti pružena i podrška dizajniranju digitalnih sadržaja, video materijala, blogova i izveštaja o transparentnosti i odgovornosti. Tokom implementacije projektnih aktivnosti biće formirana i mreža kritički orijentisanih mladih ljudi, koja će nastojati da doprinese procesu demokratizacije u zemlji.

Kategorije

Dobro upravljanjeBudućnost slobode informacija u Srbiji