Partneri Srbija

Politika privatnosti

 

Ovom internet stranicom upravljaju Partneri za demokratske promene Srbija (u nastavku Partneri Srbija) sa adresom u ulici Svetozara Markovica 60, 11000 Beograd, Republika Srbija, u svojstvu rukovaoca podacima o ličnosti. Više informacija o registraciji organizacije možete pronaći na internet stranici Agencije za privredne registre, pretragom po nazivu naše organizacije.

Partneri Srbija odgovorni su za sadržaje koji se nalaze na ovom sajtu.

Partneri Srbija poštuju privatnost korisnika sajta. Zbog toga obrađujemo samo one podatke o ličnosti koji su nephodni za ostvarenje jasno definisane svrhe obrade podataka, uključujući i funkcionisanje ove stranice. Radi bolje komunikacije ove Politike privatnosti i drugih praksi obrade podataka o ličnosti, Partneri Srbija imenovali Lice za zaštitu podataka o ličnosti, i to: Milicu Tošić, advokaticu i pravnu savetnico u našoj organizaciji.

Pre svega, pojašnjavamo da je podatak o ličnosti svaka informacija koja se odnosi na živo fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv. U postupku prikupljanja i korišćenja podataka o ličnosti, naša politika je transparentna kada je reč o razlozima i načinima obrade podataka o ličnosti.

 

- Koju vrstu podataka o ličnosti obrađujemo, u koje svrhe i po kom pravnom osnovu?


U procesu upravljanja ovom web stranicom, Partneri Srbija će prikupljati određene podatke o ličnosti, i to:

a) direktno od korisnika:

Ukoliko se odlučite da nas kontaktirate putem ove stranice – Vaše ime i adresu elektronske pošte

b) indirektno (npr. upotrebom kolačića na našoj web stranici) - Više o tome kada i kako upotrebljavamo kolačiće na ovoj stranici, možete pronaći u Politici upotrebe kolačića u nastavku teksta.

Pravni osnov obrade podataka je pristanak korisnika, u skladu sa članom 12, stav 1. tačka 1 ZZPL. Jednom dat pristanak za obradu podataka o ličnosti uvek možete povući.


Putem sadržaja na našem sajtu možete pristupiti drugim web stranicama. Takve web strane funkcionišu u skladu sa sopstvenim uslovima korišćenja i politikama privatnosti, na koje nemamo uticaj. U tom smislu ne možemo da budemo odgovorni za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvode ili druge materijale koji su dostupni na tim veb stranicama.

 

-  Kome ustupamo Vaše podatke o ličnosti?

Partneri Srbija mogu podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima, ali samo u sledećim slučajevima:

– Za potrebe podrške: Možemo angažovati različite pružaoce usluga, kako bismo omogućili funkcionisanje ove stranice ili naših digitalnih medija. Na primer, možemo angažovati IT stručnjake za održavanje ove stranice, i oni imaju svojstvo obrađivača podataka. Svaka takva treća strana će u svako doba obezbediti iste nivoe bezbednosti za Vaše podatke o ličnosti kao Partneri Srbija i gde je potrebno, obavezaće se sporazumom da Vaše lične podatke čuva poverljivo, sigurno i obrađuje ih samo po specifičnim uputstvima naše organizacije.

– U parnične i bezbednosne svrhe: Vaše podatke o ličnosti takođe možemo otkriti ako to od nas bude zatraženo shodno zakonu, ili u našoj dobroj veri da je takva radnja razumno potrebna da bi se pridržavali zakonskih odredbi, da bi odgovorili na pravni zahtev, ili zaštitili bezbednost ili prava Partnera Srbija, naših saradnika ili javnosti;

- Iznošenje podataka o ličnosti iz Republike Srbije

U kontekstu postupaka opisanih gore, Vaši podaci o ličnosti mogu da budu izneti iz zemlje, i to u države članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno države za koje je od strane Evropske unije ili Vlade Republike Srbije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, ili u slučajevima da su ispunjene druge garancije ili izuzeci koje predviđa Poglavlje V ZZPL za zakonit prenos podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije.

-    Koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati samo u periodu potrebnom za ostvarivanje gorenavedenih svrha obrade, uz poštovanje važećih propisa. U svakom slučaju, uvek nam se možete obratiti sa zahtevom za obustavu obrade ili brisanje Vaših podataka.

 

U slučaju da Partneri Srbija utvrde da imaju opravdan interes ili pravnu obavezu da dalje obrađuje Vaše podatke o ličnosti u druge svrhe, o tome ćete biti obavešteni blagovremeno i na propisan način.

 

-        Obrada podataka lica mlađih od 15 godina

Sve obrade podataka o ličnosti predstavljene u ovom dokumentu odnose se isključivo na lica stara najmanje 15 godina. Korišćenje sistema, kao i rezultata obrade, zabranjeno je za decu mlađu od ovog uzrasta bez pristanka njihovih roditelja/staralaca. U slučaju da uprkos našim razumnim naporima da to sprečimo dođe do takve obrade, prestaćemo sa njom nakon što primetimo činjenicu da su korisnici mlađi od navedenog uzrasta.

  • Bezbednost obrade podataka o ličnosti

Partneri Srbija  kontinuirano ocenjuju i unapređuju primenjene bezbednosne mere, kako bi obezbedili bezbednu i zaštićenu obradu podataka o ličnosti.

  • Vaša prava u pogledu obrade podataka o ličnosti

U kontekstu obrade Vaših podataka o ličnosti, imate sledeća prava:

·        Pravo pristupa podacima o ličnosti koji se obrađuju: imate pravo da dobijete potvrdu da li se Vaši podaci o ličnosti obrađuju ili ne i, ukoliko je odgovor potvrdan, da ostvarite pristup tipu podataka o ličnosti i uslovima obrade, putem upućivanja zahteva u ovom pogledu rukovaocu;

·        Pravo na zahtev za ispravku ili brisanje podataka o ličnosti: imate mogućnost da zahtevate, slanjem zahteva u ovom pogledu rukovaocu, ispravku netačnih podataka o ličnosti, dopunu nepotpunih podataka, ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom;

·        Pravo da se zahteva ograničenje obrade: imate pravo na ograničenje obrade u slučajevima predviđenim Zakonom;

·        Pravo na povlačenje Vašeg pristanka na obradu, kada se obrada zasniva na pristanku, bez dejstva na zakonitost obrade preduzete do tog trenutka;

·        Pravo prigovora na obradu na osnovu koji se odnosi na Vašu konkretnu situaciju, kada je osnov za obradu opravdan interes, i prigovora u svakom trenutku na obradu podataka u svrhe direktnog marketinga, uključujući profilisanje;

·        Pravo da se ne podleže odluci zasnovanoj isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, koja proizvodi pravna dejstva u vezi sa licem na koje se podaci odnose ili na sličan način u značajnoj meri utiče na lice na koje se podaci odnose;

·        Pravo na prenosivost podataka, što znači pravo na prijem Vaših podataka o ličnosti, koje ste dostavili rukovaocu u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu i pravo na prenos tih podataka drugom rukovaocu, ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku ili na ispunjenju ugovora, i vrši se automatizovanim putem;

·        Pravo na podnošenje prigovora Povereniku za informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i pravo obraćanja nadležnom sudu.

Vršenje navedenih prava je moguće u svako doba. Za korišćenje ovih prava, možete uputiti zahtev na mejl adresu naše organizacije: office@partners-serbia.org, sa napomenom: za Lice za zaštitu podataka o ličnosti.

-        Izmene Politike privatnosti

U slučaju da dođe do izmene postojeće Politike privatnosti, o tome ćemo Vas obavestiti na uočljiv način i pre primene novih pravila.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću email adresu: office@partners-serbia.org, sa napomenom: za Lice za zaštitu podataka o ličnosti.

 

Politika upotrebe kolačića

 

Ovaj sajt koristi „kolačiće“ (eng: cookies) odnosno local storage mehanizam. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje internet sajtovi postavljaju na računare posetilaca kako bi sačuvali različite informacije, obično specifične za samog posetioca ili za uređaj koji koristite za pregled. Kolačići se koriste jer pomažu rad platforme i pospešuju efikasnost putem prepoznavanja i pamćenja informacija i na taj način čine Vaše korišćenje platforme lakšim (kroz pamćenje Vaših izabranih postavki). Kolačići nam takođe pomažu da saznamo koji delovi sajta su korisni, a kojima treba poboljšanje.

Kolačiće koristimo kako bismo poboljšali Vaše iskustvo korišćenja sajta:

  • kada se prijavite, prepoznajemo koja su Vaša preferirana podešavanja;
  • dajemo Vam doživljaj surfovanja koji je jedinstven za Vas tako što vam prezentujemo sadržaj za koji verujemo da poboljšava Vaše korisničko iskustvo u korišćenju našeg veb sajta;
  • analiziramo način na koji koristite našu veb stranicu, što nam pomaže da rešimo bilo koje probleme koji mogu nastati, kao i da nadgledamo performanse našeg veb sajta.

Koje vrste kolačića koristimo?

  1. Neophodni

Neophodni kolačići su od suštinske važnosti za pravilno funkcionisanje web stranice. Ova kategorija uključuje samo one kolačiće kojima se obezbeđuju osnovne funkcionalnosti i bezbednosne funkcije vebsajta. Ti kolačići ne čuvaju bilo kakve podatke o ličnosti.

  1. Podešavanja

Ovi kolačići (koji se još nazivaju i funkcionalni kolačići) omogućavaju našem veb sajtu da „zapamti“ Vaša podešavanja, pomažući vam da prilagodite svoje iskustvo na našoj veb lokaciji. Na taj način Vas se možemo „setiti“ kada se vratite na našu stranicu i prilagoditi je Vašim prethodnim zahtevima.


Ovaj sajt ne koristi koristi Google analitiku, niti slične usluge za prikupljanje podataka.

 

Putem sadržaja na našem sajtu možete pristupiti drugim veb stranicama (na primer, YouTube nalogu Partnera Srbija). Takve veb strane funkcionišu u skladu sa sopstvenim uslovima korišćenja i politikama privatnosti, na koje nemamo uticaj. U tom smislu ne možemo da budemo odgovorni za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvode ili druge materijale koji su dostupni na tim veb stranicama.

 

U slučaju da dođe do izmene postojeće Politike privatnosti, o tome ćemo Vas obavestiti na uočljiv način i pre primene novih pravila.

 

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na office@partners-serbia.org. Sve druge informacije o zaštiti podataka o ličnosti koje obrađuju Partneri Srbija, kao i o pravima lica čije podatke obrađujemo, možete naći u Pravilniku o zaštiti podataka o ličnosti Partnera Srbija.