Partneri Srbija

Gde je javnost u javnim preduzećima?

01.09.2019.

GDE JE JAVNOST U JAVNIM PREDUZEĆIMA?

O PROJEKTU

DONATOR

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

septembar 2019. – avgust 2020.

Cilj projekta je očuvanje dostignutog nivoa prava na pristup informacijama od javnog značaja i njegovo unapređenje u odnosu na postupanje društava kapitala u državnom vlasništvu.

Konkretno, projekat doprinosi:

  • Prevazilaženju problema zatvorenosti društava kapitala u državnom vlasništvu, dobijanjem informacija o njihovom radu iz drugih zvaničnih izvora.
  • Prepoznavanju najznačajnijih efekata izuzimanja društava kapitala iz opsega Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, mapiranjem vrsta informacija koje postaju nedostupne javnosti.
  • Boljoj informisanosti i većoj uključenosti aktera civilnog sektora i nezavisnih medija u javnu kontrolu rada društava kapitala.

Društva kapitala su među subjektima koji su najčešće kršili Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. U okviru projekta biće sprovedeno testiranje alternativnih načina za pribavljanje zvaničnih informacija o radu društava kapitala. Nalazi istraživanja će potom biti predstavljeni zainteresovanim akterima iz civilnog sektora i medija, a biće izrađeni i promotivni materijali koji će široj javnosti ukazivati na probleme zatvorenosti društava kapitala, i dati savete za kontrolu njihovog rada. Istraživanjem će biti obuhvaćeno poslovanje društava kapitala koja posluju na teritoriji Republike Srbije. Projekat će realizovati projektni i istraživački tim Partnera Srbija u periodu od 12 meseci.

Kategorije

Dobro upravljanjeGde je javnost u javnim preduzećima