Partneri Srbija

Nedelja privatnosti

Nedelja privatnosti

  Povodom obeležavanja 28. januara, Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti, Partneri Srbija organizuju godišnju konferenciju „Nedelja privatnosti“ Partneri Srbija organizuju četvrtu...

Saznajte više
Predstavljena Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrade podataka od strane nadležnih organa u posebne svrhe

Predstavljena Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrade podataka od strane nadležnih organa u posebne svrhe

Partneri Srbija, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovali su okrugli sto na kojem je predstavljena „Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrade podataka od strane nadlež...

Saznajte više
Poziv za program Zaštita privatnosti u medijima – pravni i etički standardi

Poziv za program Zaštita privatnosti u medijima – pravni i etički standardi

Rok za prijavu: 30. novembar 2023. godine           Poziv je otvoren za medije, organizacije civilnog društva i lokalne institucije (centre za socijalni...

Saznajte više
„House in Order“ Program obuka za OCD – Usklađenost OCD sa postojećom zakonskom regulativom i uspešno upravljanje organizacijom

„House in Order“ Program obuka za OCD – Usklađenost OCD sa postojećom zakonskom regulativom i uspešno upravljanje organizacijom

Verujući da je snažno građansko društvo preduslov za dalji razvoj demokratskih kapaciteta Srbije, projektom “Za snažnije građansko društvo”, PartnersGlobal sa svojim lokalnim partnerskim organizacij...

Saznajte više
Otvorenost institucija ne sme zavisiti od pojedinaca

Otvorenost institucija ne sme zavisiti od pojedinaca

Povodom predstavljanja istraživanja Indeks otvorenosti regionalnih institucija, Partneri Srbija učestvovali su na regionalnoj konferenciji održanoj u Podogorici 17. Novembra 2023. godine. Konferencija...

Saznajte više
 Uspešno završena druga Škola privatnosti

Uspešno završena druga Škola privatnosti

U toku oktobra i novembra 2023. godine, Partneri Srbija su uspešno organizovali osnovni program druge po redu Škole privatnosti.  Za pohađanje obuke odabrano je 30 učesnica i učesnika, među kojim...

Saznajte više
Osnovna obuka za medijatore - posrednike

Osnovna obuka za medijatore - posrednike

Partneri Srbija u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union u Beogradu i uz podršku ADR Partners i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije organizuju akreditovanu osnovnu obuku za posrednike (...

Saznajte više
Odredbe Nacrta zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika mogu dovesti do sužavanja slobode udruživanja

Odredbe Nacrta zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika mogu dovesti do sužavanja slobode udruživanja

Poslednjeg dana septembra završena je javna rasprava povodom Nacrta Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, čiji je predlagač Ministarstvo privrede. Javna rasprava je trajala 20 dana, što pr...

Saznajte više
Nedostatak proaktivne transparentnosti institucija – otežan pristup informacijama od javnog značaja

Nedostatak proaktivne transparentnosti institucija – otežan pristup informacijama od javnog značaja

Dana 27. septembra, Partneri Srbija i organizacija Transparentnost Srbija obeležili su Međunarodni dan prava javnosti da zna i organizovali konferenciju Transparentnost na agendi – Pristup informacija...

Saznajte više
Partneri Srbija sproveli godišnje istraživanje o otvorenosti i transparentnosti institucija u Srbiji - Transparentnost nije prioritet

Partneri Srbija sproveli godišnje istraživanje o otvorenosti i transparentnosti institucija u Srbiji - Transparentnost nije prioritet

Kontinuirana politička nestabilnost u regionu Zapadnog Balkana utiče i na razvoj politika i kulture otvorenosti vlasti. Iako se sve države regiona deklarativno zalažu za unapređenje otvorenosti i tran...

Saznajte više