Partneri Srbija

Građani imaju moć

Građani imaju moć

GRAĐANI IMAJU MOĆ O PROJEKTU DONATOR PARTNERI Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) Beogra...

Saznajte više
PROJEKAT: Budućnost slobode informacija u Srbiji

PROJEKAT: Budućnost slobode informacija u Srbiji

Partneri Srbija sprovode projekat Budućnost slobode informacija u Srbiji (Future of Freedom of Information in Serbia (FFIS) - Strengthening Capacities of Civil Society and Young Generations for Defend...

Saznajte više
Odnos arbitraže i medijacije u rešavanju kompleksnih sporova

Odnos arbitraže i medijacije u rešavanju kompleksnih sporova

Autor:Blažo Nedić Modern business practice requires various dispute resolution options in order to effectively manage conflicts incumbent in the global commercial arena. International dispute resolut...

Saznajte više
Budućnost slobode informacija u Srbiji

Budućnost slobode informacija u Srbiji

BUDUĆNOST SLOBODE INFORMACIJA U SRBIJI O PROJEKTU DONATOR PARTNERI Biro za društvena istraživanja (BIRODI) Pravni skener PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA d...

Saznajte više
Analiza činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja (analiza od značaja za inspekcijski nadzor)

Analiza činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja (analiza od značaja za inspekcijski nadzor)

Autor analize: Danica Jolović, Miroslav Nikolić, dr Branko Radulović, Stefan Dragutinović, dr Jelena Pavlović, Dragana Nešković, Uroš Mišljenović i Milan Stefanović. Oktobar 2017....

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Inicijativa za transparentnost

Inicijativa za transparentnost

INICIJATIVA ZA TRANSPARENTNOST INFORMACIJA O NOSIOCIMA JAVNIH FUNKCIJA O PROJEKTU DONATOR PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA maj 2017. – april 2018. Part...

Saznajte više
Partneri Srbija izradili studiju: Pravni mehanizmi za zaštitu prava na pristup informacijama od javnog značaja

Partneri Srbija izradili studiju: Pravni mehanizmi za zaštitu prava na pristup informacijama od javnog značaja

Pravo na pristup informacijama od javnog značaja predstavlja jedno od osnovnih oružja organizacija civilnog društva, istraživača i nezavisnih medija u istraživanju korupcije i kontroli rada nosilaca j...

Saznajte više
Kako sudske odluke štite našu privatnost? Slučaj Vukota-Bojić protiv Švajcarske

Kako sudske odluke štite našu privatnost? Slučaj Vukota-Bojić protiv Švajcarske

Autorka: Ana Toskić Evropski sud za ljudska prava (ESLJP, Sud) 18. oktobra 2016. doneo je još jednu presudu u kojoj razmatra eventualnu povredu prava iz člana 8. Evropske konvencije o ljudskim pravim...

Saznajte više
Zaštita privatnosti u Srbiji – Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Zaštita privatnosti u Srbiji – Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Autor: Uroš Mišljenović, Blažo Nedić, Ana Toskić Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Dizajn i prelom: Stefan Ignjatović Štampa: Manuarta, Beograd...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT