Naš tim

Ana Toskić Cvetinović

izvršna direktorka

Blažo Nedić

predsednik Upravnog odbora

Uroš Mišljenović

rukovodilac programa

Ana Dešić

rukovodilac finansija i usklađenosti poslovanja

Nastasija Stojanović

projektni i komunikacioni koordinator

Kristina Kalajdžić

projektni koordinator i istraživač

Damjan Mileusnić

projektni koordinator i istraživač

Milica Andrić

koordinator za obuke i jačanje kapaciteta

Milica Tošić

projektna koordinatorka i istraživačica

Oriana LaVilla

saradnik

Milica Nikolić

Administrativni asistent