Partneri Srbija

Naš tim

Ana Toskić Cvetinović

izvršna direktorka

Blažo Nedić

predsednik Upravnog odbora

Uroš Mišljenović

rukovodilac programa

Ana Dešić

rukovodilac finansija i usklađenosti poslovanja

Nastasija Stojanović

Komunikaciona i projektna koordinatorka

Kristina Obrenović

projektna koordinatorka i istraživačica

Damjan Mileusnić

projektni koordinator i istraživač

Milica Andrić

koordinatorka za obuke i jačanje kapaciteta

Milica Tošić

Advokatica – pravna savetnica

Oriana LaVilla

saradnica  za monitoring i evaluaciju

Lena Nedeljković

Administrativna asistentkinja