Partneri Srbija

Odbrana prava na pristup informacijama od javnog značaja

10.06.2021.

ODBRANA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

O PROJEKTU

DONATOR

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

jun 2021. – decembar 2021.

Cilj projekta je odbrana prava na pristup informacijama od javnog značaja. Kroz projekat, aktivnostima usmerenim na donosioce odluka i širu javnost, želimo da doprinesemo unapređeju kvaliteta Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja čije su izmene u toku.

Projekat će uključivati izradu zagovaračkih dokumenata u saradnji sa drugim organizacijama i strukovnim udruženjima, planiranje i realizaciju kampanje usmerene na širu javnost, donosioce odluka i međunarodnu zajednicu sa ciljem odbrane dostignutog nivoa prava javnosti da zna.

Kategorije

PrivatnostOdbrana prava na pristup informacijama