Partneri Srbija

Otvorenost parlamenta u Srbiji

25.09.2023.

Autor: Damjan Mileusnić, Partneri Srbija

Istraživači i saradnici: Kristina Kalajdžić i Milica Tošić

Recenzent: Ana Toskić Cvetinović

Izdavač: Partneri Srbija

Prelom i dizajn: Kliker dizajn

Ovaj dokument je deo projekta koji finansira Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED). Sadržaj ne odražava nužno mišljenje donatora.

 

Kategorije

Vladavina pravaDobro upravljanjePublikacijeUpotreba novih medija za promociju transparentnosti vlasti