PROAKTIVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA: SMJERNICE I PRAKSE

PROAKTIVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA: SMJERNICE I PRAKSE

  Izdavač:  Centar za demokratsku tranziciju Autor: Bojan Spaić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Dizajn i prelom: Zašto ne? Godina: Be...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Vodič za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti u oblasti sprečavanja pranja novca

Vodič za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti u oblasti sprečavanja pranja novca

 Izdavač: Partneri Srbija www.partners-serbia.org Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović Autor: Milan Stefanović Dizajn i prelom: Kliker dizajn Beograd,...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Vodič za organizacije civilnog društva (OCD)

Vodič za organizacije civilnog društva (OCD)

 Izdavač: Partneri Srbija www.partners-serbia.org Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović Autori: Sanja Tomić Nenad Kovačević Aleksandar Vujičić Dizajn i...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Hronološki pregled najvažnijih događaja u oblasti zaštite privatnosti u Srbiji

Hronološki pregled najvažnijih događaja u oblasti zaštite privatnosti u Srbiji

                                                        &nbs...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa

Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa

Izdavač: Partneri SrbijaZa izdavača: Ana Toskić CvetinovićAutorka:Kristina KalajdžićSaradnici na istraživanju:Aleksandar StankovAna Toskić CvetinovićDamjan MileusnićMilica TošićDizajn i prelom: Dosije...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa - sažetak i preporuke

Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa - sažetak i preporuke

Izdavač:Partneri Srbijawww.partners-serbia.org Za izdavača:Ana Toskić CvetinovićAutorka:Kristina Kalajdžić, Partneri SrbijaDizajn i prelom:Dosije Studio BeogradBeograd, avgust 2022.Izradu ove pub...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Saradnja pravosuđa i medija na lokalu

Saradnja pravosuđa i medija na lokalu

Izdavač:Partneri SrbijaZa izdavača:Ana Toskić CvetinovićAutorka:Jovana Živanović, Južne vestiSaradnik na istraživanju: Nikola Marković, Južne vestiDizajn i prelom:Dosije Studio BeogradBeograd, av...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Otvorenost izvršne vlasti u Srbiji i regionu

Otvorenost izvršne vlasti u Srbiji i regionu

Autori regionalnog dela: Centar za demokratsku tranziciju, Crna GoraAutorka nacionalnog dela: Milica Tošić, Partneri SrbijaIstraživači i saradnici: Kristina Kalajdžić i Damjan Mileusnić, Partneri Srbi...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Otvorenost parlamenata u Srbiji i regionu

Otvorenost parlamenata u Srbiji i regionu

Autori regionalnog dela: Zašto ne?, Bosna i HercegovinaAutor nacionalnog dela: Damjan Mileusnić, Partneri SrbijaIstraživači i saradnici: Kristina Kalajdžić i Milica Tošić, Partneri SrbijaRecenzent: An...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Дигитална агенда у Србији, извештај за 2022. годину

Дигитална агенда у Србији, извештај за 2022. годину

 Издавач: Партнери Србија (www.partners-serbia.org) За издавача: Ана Тоскић Цветиновић Аутори: Предраг Топић и Милош Миливојевић  Година: Београд, мај 2022. Ова публикација...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT