Partneri Srbija

Povreda privatnosti u medijma - Analiza sudske prakse

Povreda privatnosti u medijma - Analiza sudske prakse

Autori analize:Nina Nicović, Damjan MileusnićSaradnica na istraživanju:Jasna StojanovićRecenzentkinja:Jelena JorgačevićUrednica:Ana Toskić CvetinovićLektura i korektura:Lena NedeljkovićDizajn i prelom...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza stanja u oblasti borbe protiv visokotehnološkog kriminala i inspekcijskog nadzora u oblasti informacione bezbednosti

Analiza stanja u oblasti borbe protiv visokotehnološkog kriminala i inspekcijskog nadzora u oblasti informacione bezbednosti

 Autori:  dr Milana Pisarić  Mihailo Pavlović  Milan Stefanović  Milica Tošić  Recenzentkinja:  Ana Toskić Cvetinović  Izdavač:  Partneri Srbija...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrate podataka od strane nadležnih organa u posebne svrhe

Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrate podataka od strane nadležnih organa u posebne svrhe

Objavljivanje analize podržala je Misija OEBS-a u Srbiji u okviru projekta „Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji”, koji je finansijski podržala Švedska age...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Otvorenost parlamenta u Srbiji

Otvorenost parlamenta u Srbiji

Autor: Damjan Mileusnić, Partneri Srbija Istraživači i saradnici: Kristina Kalajdžić i Milica Tošić Recenzent: Ana Toskić Cvetinović Izdavač: Partneri Srbija Prelom i dizajn: Kliker dizajn Ovaj...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Otvorenost izvršne vlasti u Srbiji

Otvorenost izvršne vlasti u Srbiji

Autorka: Milica Tošić, Partneri Srbija Istraživači i saradnici: Jasna Stojanović, Kristina Kalajdžić i Damjan Mileusnić Recenzent: Ana Toskić Cvetinović Izdavač: Partneri SrbijaPrelom i dizajn: K...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa

Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa

Izdavač: Partneri SrbijaZa izdavača: Ana Toskić CvetinovićAutorka:Kristina KalajdžićSaradnici na istraživanju:Nina Nicović Ana Toskić Cvetinović Damjan Mileusnić Milica Tošić Lena Nedeljković D...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Usklađenost Zakona o zaštiti podataka o licnosti sa EU zakonodavstvom i standardima Saveta Evrope

Usklađenost Zakona o zaštiti podataka o licnosti sa EU zakonodavstvom i standardima Saveta Evrope

 Autor: Damjan Mileusnić Dizajn i prelom: Kliker Dizajn Recenzentkinja: Ana Toskić Cvetinović Lektura i korektura: Milica Andrić Izdavač: Partneri Srb...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Usklađenost Nacrta zakona o elektronskim medijima sa međunarodnim standardima

Usklađenost Nacrta zakona o elektronskim medijima sa međunarodnim standardima

 Autorka: Nevena Ružić Dizajn i prelom: Kliker Dizajn Lektura i korektura: Damjan Mileusnić Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Ana Toskić Cvetinovi...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Usklađenost Predloga zakona o elektronskim komunikacijama sa EU zakonodavstvom i analiza Predloga zakona

Usklađenost Predloga zakona o elektronskim komunikacijama sa EU zakonodavstvom i analiza Predloga zakona

 Autorka: Nevena Ružić Dizajn i prelom: Kliker Dizajn Lektura i korektura: Milica Andrić Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović&n...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Opservatorija  za Digitalnu agendu - Završno istraživanje o stanju razvoja  e-uprave & digitalne pismenosti u ciljanim zemljama  Zapadnog Balkana za 2022. godinu

Opservatorija za Digitalnu agendu - Završno istraživanje o stanju razvoja e-uprave & digitalne pismenosti u ciljanim zemljama Zapadnog Balkana za 2022. godinu

 O izdavaču: Bardhyl Jashari  Autori: Predrag Topić, Miloš Milivojević  Urednica: Mila Josifovska Danilovska   Saradnici: Ariana Gjuli, Mila Josifovska Da...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT