Partneri za demokratske promene Srbija
Otvaranje Centra za mirno rešavanje sporova GO Voždovac
Novi projekat: „Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama”
Seminar „Veštine zastupanja u krivičnim postupcima” Beograd, 25. mart 2015
Simulacija suđenja – Zakonik o krivičnom postupku
Prezentacija „Primena medijacije u rešavanju privrednih sporova”
Izdvajamo:

Donatori i partnerske organizacije