Partneri za demokratske promene Srbija
Seminar „Veštine zastupanja u krivičnim postupcima” Beograd, 25. mart 2015
Simulacija suđenja – Zakonik o krivičnom postupku
Prezentacija „Primena medijacije u rešavanju privrednih sporova”
Sudija Daniel Weinstein dobitnik 2014 Cardozo International Advocate for Peace nagrade
Održana prezentacija Projekta „Lokalni ombudsman i medijacija“u gradu Pančevu
Izdvajamo:

Donatori i partnerske organizacije