Partneri za demokratske promene Srbija
Održana specijalizovana obuka medijatora – Porodična medijacija
Novine u primeni Direktive EU o medijaciji
Osnovna obuka za posrednike – medijatore u Novom Sadu
U Beogradu održana Osnovna obuka za posrednike – medijatore
Sudije i sudijski pomoćnici privrednih sudova završili obuku za medijatore
Izdvajamo:

Donatori i partnerske organizacije