Partneri za demokratske promene Srbija
Objavljen Vodič za zaštitu podataka o ličnosti za vreme pandemije
Privilegovan SMS ili zloupotreba položaja?
Sudski postupak u doba pandemije
Ljudska prava u vreme pandemije
ODLAŽE SE OSNOVNA OBUKA ZA POSREDNIKE – MEDIJATORE
Izdvajamo:

Donatori i partnerske organizacije