Partneri za demokratske promene Srbija
Sudija Daniel Weinstein dobitnik 2014 Cardozo International Advocate for Peace nagrade
Održana prezentacija Projekta „Lokalni ombudsman i medijacija“u gradu Pančevu
Usvojeni podzakonski akti za primenu novog Zakona o posredovanju u rešavanju sporova
Prezentacija projekta „Lokalni ombudsman i medijacija“ u GO Vračar
Održana debata „Zaštita privatnosti u Srbiji“
Izdvajamo:

Donatori i partnerske organizacije