Partneri Srbija

Predstavljena Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrade podataka od strane nadležnih organa u posebne svrhe

28.11.2023.


Partneri Srbija, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovali su okrugli sto na kojem je predstavljena „Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrade podataka od strane nadležnih organa u posebne svrhe” sa ciljem da sa predstavnicima stručne zajednice razgovaramo o dosadašnjim iskustvima u primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u pogledu obrade podataka u posebne svrhe od strane nadležnih institucija,  izazovima, kao i načinima na koji se ovi izazovi mogu prevazići.

Događaj je održan u Hotelu Falkensteiner u Beogradu, 24. novembra 2023. godine.

Pored autorki analize - Nevene Ružić, ekspertkinje u oblasti privatnosti i Ane Toskić Cvetinović, Izvršne direktorke Partnera Srbija, na otvorenom stolu učestvovalo je oko 30 predstavnika institucija, civilnog društva i biznis zajednice, među kojima i predstavnici institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kristina Obrenović, projektna koordinatorka i istraživačica Partnera Srbija otvorila je događaj. Miroslav Kragić, Menadžer projekta Misije OEBS-a u Srbiji predstavio je aktivnosti Misije OEBS-a u Srbiji u ovoj oblasti, i obrazložio zašto je unapređenje zaštite podataka o ličnosti jedan od prioriteta u njihovom radu.

Putem video linka učesnicima se obratila i dr Teresa Kvintel iz Evropskog centra za privatnost i sajber bezbednost koja je ukratko predstavila na koji način su zemlje Evropske unije transponovale Policijsku direktivu u svoje zakonodavstvo, kao i koji su neki od izazova primećenih u praksi.

Ana Toskić Cvetinović i Nevena Ružić potom su predstavile analizu koju su izradile u okviru projekta. Ana Toskić Cvetinović je ukazala na obavezu usklađivanja sektorskih propisa sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sa kojom se kasni već 3 godine. Ukazala je na probleme koji su se pojavili u praksi prilikom primene odredaba kojima se uređuje poseban režim obrade ličnih podataka. Ukazano je i da nova Strategija zaštite podataka o ličnosti, koja je usvojena u avgustu ove godine, takođe prepoznaje probleme u primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u delu koji se odnosi na režim obrade podataka o ličnosti u posebne svrhe. U analizi su predstavljene razlike između dva režima, problemi uočeni u praksi i uporedna praksa u ovoj oblasti. Nevena Ružić istakla je i kao problematično nepostojanje jasne definicije o tome šta sve može predstavljati pretnju po nacionalnu bezbednost. Toskić Cvetinović je potom ukazala učesnicima kako je naš zakon transponovao Opštu uredbu i Policijsku direktivu.

U pogledu preporuka, autorke su ukazale da je neophodno razdvojiti dva režima obrade podataka, definisati pojam nadležnih organa i ko potpada pod njih, precizirati pojam „pretnje po nacionalnu bezbednost“ i propisati obavezu o informisanju o automatizovanom odlučivanju.

Deo događaja bio je posvećen i diskusiji sa učesnicima. Neka od pitanja o kojima se raspravljalo na okruglom stolu odnosila su se na potrebu detaljnijeg definisanja prava na pristup dokumentima koji sadrže podatak o ličnosti, dileme u vezi budućih izmena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i potencijalno razdvajanje materije zakona u dva odvojena zakona. Deo diskusije odnosio se i na razmenu podataka između nadležnih organa, rokove čuvanja i procenu uticaja.

 

Predstavljanje i objavljivanje analize podržala je Misija OEBS-a u Srbiji u okviru projekta „Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji”, koji je finansijski podržala Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida).
Stavovi izrečeni u analizi pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS-a u Srbiji.

 

 

Kategorije

Partneri SrbijaVesti