Već posedujete korisnički nalog?

Prijavite se sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom
(Vaš Web čitač mora imati omogućene "kolačiće")Pomoć za Vaš Web čitač mora imati omogućene "kolačiće"

Da li ste ovde prvi put?

Dobrodošli! Kako biste imali pun pristup kursevima na ovom sajtu, morate kreirati novi korisnički nalog.

 

  1. Ispunite obrazac Novi korisnički nalog
  2. Odmah ćete dobiti e-mail sa daljim uputstvima
  3. Pažljivo pročitajte instrukcije i kliknite na link koji ćete dobiti
  4. Vaš korisnički nalog će time biti aktiviran
  5. Potom odaberite predavanje koje želite da slušate
  6. Svaki sledeći put kada budete posećivali sajt potrebno je da unesete svoje korisničko ime i lozinku da biste mogli da slušate predavanja

Partneri za demokratske promene Srbija će podatke o ličnosti koji se nalaze u ovoj prijavi koristiti isključivo za potrebe sprovođenja obuke advokata putem interneta i obrađivati ih u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.