12.03.2014.

Robert Klitgaard

Kada postoji korupcija društvo je siromašnije. Međutim, veza između korupcije i siromašta je složenija. Najsiromašniji građani po pravilu trpe veću štetu od postojanja korupcije. Koruptivne prakse često dovode to toga da su najsiromašnijim građanima nedostupne usluge koje pružaju javne institucije.

Robert Klitgaard o korupciji kaže: ukoliko neko poseduje monopol nad pružanjem određene usluge, ima diskreciona ovlašćenja da donese odluku hoće li korisnici dobiti uslugu ili ne, i ako ne postoji javna kontrola procesa donošenja takve odluke, povećavaju se šanse da dođe do korupcije, nezavisno od toga da li se to dešava u bogatoj ili siromašnoj državi, ili u javnom ili privatnom sektoru”.

Klitgaardova formula za prepoznavanje ranjivosti na korupciju je:

Korupcija (K) = Monopol (M) + Diskrecija (D) – Odgovornost (O)

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020