20.06.2014.

Istraživanje stavova predstavnika organizacija civilnog društva o ulozi organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije

konferencija 1

Po mišljenju anketiranih OCD, ključna uloga u sprečavanju i suzbijanju korupcije u Srbiji pripada tužilaštvu i sudovima (56% anketiranih OCD)

U okviru projekta “Aktivni građani protiv korupcije”, Partneri Srbija i Pravni skener istražili su stavove predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) o ulozi OCD u borbi protiv korupcije. Pozivu da učestvuju u anketiranju odazvale su se 63 organizacije širom Srbije.

Neki od najznačajnijih nalaza istraživanja su:

-        60% anketiranih organizacija sprovodi programe u oblasti antikorupcije;

-        60% anketiranih organizacija nije imalo nikakvu saradnju ni sa jednom javnom institucijom u oblasti antikorupcije;

-        Po mišljenju predstavnika OCD, za suzbijanje korupcije u Srbiji najznačajniji su efikasan rad policije i pravosuđa (37% anketiranih OCD) i kontinuirane kampanje za informisanje građana o načinima sprečavanja i suzbijanja korupcije – 29%;

-        Po mišljenju anketiranih OCD, ključna uloga u sprečavanju i suzbijanju korupcije u Srbiji pripada tužilaštvu i sudovima (56% anketiranih OCD);

-        Predstavnici OCD smatraju da OCD najefikasnije mogu doprineti sprečavanju i suzbijanju korupcije u Srbiji informativnim kampanjama za građane (32%), Edukativnim aktivnostima (seminarima, treninzima, radionicama – 27%), prijavom slučajeva korupcije nadležnim organima (21%);

-        Čak 94% anketiranih OCD izrazilo je spremnost da se uključe u široku kampanju OCD usmerenu na sprečavanje i suzbijanje korupcije;

-        Samo 20% organizacija navelo je da imaju izrađene interne antikorupcijske procedure.

Rezultati ankete poslužili su da se u okviru projekta otvori debata unutar civilnog sektora o njegovoj ulozi u borbi protiv korupcije. Tokom finalne projektne konferencije koja je održana u junu 2014. godine, više od 20 predstavnika OCD učestvovalo je u radu fokus grupe razmatrajući ovo pitanje.

Prisutni predstavnici OCD usaglasili su neke od glavnih problema i prepreka. To su: birokratizacija, nedostatak strategije i umreženost organizacija, nestabilni izvori finansiranja OCD, partizacija OCD kao i korupcija na nivou OCD, što uključuje i pristrasnost donatora.

U cilju prevazilaženja navedenih problema i prepreka, predstavnici OCD usaglasili su sledeće preporuke:

-        Razviti strategiju za razvoj OCD koje će regulisati mere (sankcije) za OCD koje ne poštuju „fer plej“ (u smislu poštovanja etičkog kodeksa i mera koje se odnose na integritet, i slično);

-        Izraditi strategiju usaglašenog rada OCD u oblasti borbe protiv korupcije;

-        Uvesti sisteme integriteta na nivou OCD;

-        Sprovoditi nadzor donatorske pomoći u borbi protiv korupcije;

-        Uspostaviti lokalne servise za uzbunjivače;

-        Insistirati na sprovođenju postojeće Strategije za borbu protiv korupcije i primeni zakona. U okviru rada na ovim poslovima treba sprovoditi intenzivni monitoring.

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020