Partneri za demokratske promene Srbija

Dobro upravljanje rss

CSF cover

PROJEKAT: Budućnost prava javnosti da zna(0)

19. јануар 2018.

Ova dvogodišnja inicijativa podržava aktivno uključivanje organizacija civilnog društva (OCD) i mladih (prvenstveno studenata) da brane pravo javnosti da zna, kako bi se osigurala primena standarda transparentnosti i odgovornosti u Srbiji

transparency

PROJEKAT: Inicijativa za transparentnost informacija o nosiocima javnih funkcija

Partneri Srbija sprovode projekat sa ciljem jačanja demokratskih praksi i institucija, kroz unapređenje primene prava na pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose na nosioce javnih funkcija.

lecture pic

Zakonito i nezakonito poslovanje i efikasno izvršenje

Rob Velders, međunarodni konsultant u oblasti izvršenja, govori o tome šta znači biti dobar izvršilac i kako obezbediti izvršenje zakona.

information-security-bennington-properties

Propusti i kašnjenje u primeni Zakona o informacionoj bezbednosti

Partneri Srbija ukazuju na nezadovoljavajući nivo primene Zakona o informacionoj bezbednosti,

analiza_korica-novo-page-001

Analiza činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja (analiza od značaja za inspekcijski nadzor)

Analiza činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja (analiza od značaja za inspekcijski nadzor) na sveobuhvatan i svestran način ispituje i razjašnjava različite činioce i razloge koji utiču i doprinose tome da privrednici posluju ili ne posluju u skladu sa zakonom. Analiza je kvalitativnog karaktera i sadrži uvid u regulatorni okvir, stručnu literaturu i uporednu praksu, kao i nalaze istraživanja stavova privrednika, sa ciljem rasvetljavanja uzroka i motiva (ne)poštovanja zakona i davanja preporuka za unapređenje sistema.

slika za sajt.2

Partneri Srbija akreditovani od strane MDULS-a

Dobijena akreditacija za stručno usavršavanje zaposlenih u lokalnim samoupravama

DSC_0021

Predstavljanje nalaza Analize činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja

Analiza razmatra pravne (reglatorne), ekonomske i psihološke činioce koji utiču na (ne)zakonitost poslovanja privrednih subjekata

izvrsitelji

Završen ciklus treninga ,,Primena veština posredovanja u radu javnih izvršitelja“

Tokom ciklusa od ukupno 5 treninga obučeno je ukupno 70 javnih izvršitelja i zaposlenih u kancelarijama javnih izvršitelja

DSC_0251

Završetak projekta obuka inspektora o novom ZoIN-u

Na treninzima je učestvovalo preko 50 republičkih i lokalnih inspektora, iz preko 10 inspekcija.

DSC_0079

U Beogradu održan poslednji u nizu treninga iz oblasti finansija

Ovaj trening sastoji se od prezentacija i vežbi putem kojih se javni izvršitelji obučavaju u oblastima uspešnog poslovanja kancelarija javnih izvršitelja