Partneri za demokratske promene Srbija

Vladavina prava rss

20180612_140845_resized

Tribina „Medijacija i advokatura” održana u Pančevu(0)

13. јун 2018.

Događaju je prisustvovalo preko 30 sudija, advokata i advokatskih pripravnika

matraII

PROJEKAT: Medijacija u advokaturi

Opšti cilj Projekta je jačanje pristupa pravdi putem podizanja kapaciteta advokature za sprovođenje postupaka medijacije u rešavanju sporova

Panel 30.6.2017.

Predstavljen nacrt Izveštaja „Prevarne imovinske transakcije na Kosovu i Metohiji“

Ovo je drugi u nizu izveštaja koje projekat BPP prezentuje u cilju boljeg sagledavanja celokupnog procesa zaštite imovinskih prava

BPP

PROJEKAT: Besplatna pravna pomoć za izbegle i raseljene

Projekat finansira Evropska unija, a aktivnosti se realizuju u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije

Simulacija

Pravni fakultet u Nišu pobednik simulacije suđenja

Na simulaciji je učestvovalo preko 40 studenata sa šest pravnih fakulteta

slajd

Simulacija suđenja za studente

Simulacija će biti održana 19. i 20. maja 2017. godine, u prostorijama Advokatske akademije Advokatske komore Srbije

AK Cacak

Svečano otvaranje Centra za medijaciju Advokatske komore Čačka

Ponedeljak, 24. april 2017. godine, od 13:00 do 15:00, AK Čačak

med i adv.jpg, final

Obuka: „Medijacija i advokatura – Zastupanje klijenata u medijaciji”

Ova dvodnevna obuka namenjena je advokatima i advokatskim pripravnicima koji se mogu naći u ulozi zastupnika svojih klijenata

ZKP novine

Osnovne novine u Zakoniku o krivičnom postupku iz 2011. godine

Novi Zakonik o krivičnom postupku usvojen je 26. novembra 2011. godine. Primena Zakonika počela je 15. januara 2012. za krivična dela organizovanog kriminala i ratnih zločina, dok je u ostalim predmetima Zakonik počeo sa primenom 1. oktobra 2013. godine. Novi ZKP donosi brojne izmene, a neke od najznačajnijih odnose se na zamenu dosadašnjeg inkvizitorskog načela raspravnim modelom, izmenjenu ulogu suda, tužioca i branioca, tužilačku istragu, mogućnosti zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela, o svedočenju okrivljenog i osuđenog, „jednakost oružja“ na glavnom pretresu, osnovno i unakrsno ispitivanje, kao i druge novine.

cover

Projekat reforme krivičnog zakonodavstva – Konačan izveštaj

Konačan izveštaj koji je predstavljen u ovoj publikaciji pripremljen je u okviru Projekta reforme krivičnog zakonodavstva, koji je od jula 2015. do septembra 2016. godine sprovodila Advokatska komora Srbije u partnerstvu sa Advokatskom komorom Albanije, Advokatskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, Advokatskom komorom Kosova i Advokatskom komorom Makedonije, kao i organizacijom civilnog društva Partneri za demokratske promene Srbija.