Partneri za demokratske promene Srbija

Otvorena vrata pravosuđa rss

Untitled3

PROJEKAT: Otvorena vrata pravosuđa(0)

20. фебруар 2019.

Opšti cilj ovog projekta je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa