Partneri za demokratske promene Srbija

Komentari na Nacrt Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) 5. februara 2018. godine započelo je postupak javnih konsultacija za izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Zakon), nakon čega je usledila javna rasprava koja je završena 19. aprila 2018. godine. Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) su zajedno sa Biroom za društvena istraživanja i Pravnim skenerom aktivno učestvovali u ovom procesu. Kao rezultat tog rada izrađeni su Komentari i sugestije na tekst Nacrta Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koji je izradilo Ministarstvo.

Pozdravljamo nastojanja Ministarstva, kao i inicijative Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik) i civilnog sektora, da se unapredi pravni okvir u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja. Potreba za donošenjem izmena i dopuna Zakona potvrđena je praksom Poverenika, Upravnog inspektorata, Upravnog suda i prekršajnih sudova, kao i činjenicom da neki postojeći mehanizmi zaštite prava javnosti da zna nisu doživeli punu primenu.

Partneri Srbija, Biro za društvena istraživanja i Pravni skener još jednom pozivaju nadležne da razmotre predloge dobijene u toku javne rasprave, a javnost da se upozna sa predlozima koje smo izradili.

 Ukratko ističemo pozitivne promene u Nacrtu zakona:

 • Proširuje se krug obveznika Zakona u delu koji se odnosi na subjekte koji su u međuvremenu, nakon usvajanja važećeg Zakona, dobili niz javnih ovlašćenja;
 • Olakšava se razumevanje izraza „zloupotreba prava na pristup informacijama“, što u praksi može umanjiti broj neopravdano odbijenih zahteva za pristup informacijama;
 • Predviđene su strožije novčane kazne za prekršaje;
 • Poverenik se ovlašćuje da daje mišljenje na nacrte zakona koji su značajni za pravo javnosti da zna;
 • Unapređuje se sadržaj informatora o radu i olakšava njihova pretraga i mogućnost ukrštanja podataka iz više izveštaja.

Istovremeno, smatramo da u tekstu Nacrta postoji prostor za unapređenje i/ili izmene nekih od predviđenih rešenja:

 • Odustati od predloženog rešenja iz Nacrta zakona, da se državna preduzeća – društva kapitala – izuzmu iz kruga obveznika Zakona;
 • Odustati od predloženog rešenja iz Nacrta zakona, da se političke partije i verske zajednice izuzmu iz kruga obveznika ovog Zakona;
 • Odustati od predloženog rešenja iz Nacrta zakona, da obveznici zakona mogu pokretati upravne sporove protiv rešenja Poverenika;
 • Urediti postupak u slučajevima kada je neophodno da Vlada obezbedi izvršenje rešenja Poverenika;
 • Izmestiti nadzor nad sprovođenjem Zakona iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i preneti ovu nadležnost na Poverenika. Proširene nadležnosti Poverenika treba da obuhvate pokretanje prekršajnog postupka;
 • Pravnu i političku odgovornost za kršenje Zakona treba vezati za odgovorna fizička lica u organu vlasti;
 • Olakšati primenu testa javnog interesa u smislu člana 14. važećeg Zakona;
 • Uspostaviti standarde anonimizacije podataka o ličnosti prilikom primene Zakona.

Za više informacija pročitajte ceo dokument: Komentari i sugestije na tekst Nacrta Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

*** 

eu logo

 Projekat finansira Evropska unija

 Ovaj dokument je proizveden uz finansijsku pomoć Evropske unije i Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Sadržaj ovog dokumenta je isključiva odgovornost Partnera Srbija i ne može se, ni pod kojim uslovima, smatrati odrazom stavova Evropske unije ili Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Categorised in: Budućnost slobode informacija u Srbiji, Dobro upravljanje, Inicijativa za transparentnost, Izdvajamo