Partneri za demokratske promene Srbija

Nova predavanja na Regionalnoj E-learning Platformi

U okviru Regionalnog E-learning Programa, koji Partneri Srbija sprovode uz podršku Balkanske regionalne mreže vladavine prava (BRRLN), a uz podršku Advokatske komore Srbije i Advokatske/Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine, ustanovljena je nova, regionalna E-learning platforma.

Platforma je besplatna, dostupna svim zainteresovanim advokatima, advokatskim pripravnicima i drugim pravnim stručnjacima iz Regiona, u svakom trenutku i na svakom mestu. Nakon završetka projekta, Regionalni E-learning program će ostati aktivan i moći će da se i dalje koristi kao sredstvo za kontinuirano usavršavanje advokata i advokatskih pripravnika u regionu.

Link za registraciju je dostupan OVDE.

Na Platformi je trenutno dostupno 9 predavanja, uključujući i 3 nova predavanja:

  • „Čitanje i tumačenje presuda ESPLJ“ - Ružice Nikolovske,  koje se bavi donošenjem i interpretacijom presuda ESLJP i njihovom implementacijom u domaćem zakonodavstvu, odnosno, njihovom primenom od strane advokata, advokatskih pripravnika i svih zainteresovanih strana;
  • „Pretpostavka nevinosti – Primena načela in dubio pro reo u praksi“ – Nedžada Babića i Vlada Adamovića, koje govori o pravu osumnjičenog, odnosno optuženog, da se pretpostavlja njegova nevinost, kao jedan od uslova za ostvarenje prava na pravičan krivični postupak;
  • „Nedovoljno razmatranje sudskih odluka i kršenje principa ravnopravnosti stranaka u sudskom postupku (jednakost oružja) – Albensa Tabakua, koje govori o problemu nedovoljnog razmatranja sudksih odluka kao i o kršenju načela ravnopravnosti stranaka u sudskom postupku.

 

Categorised in: E-learning, Izdvajamo, Regionalni E-learing projekat, Vladavina prava