Partneri za demokratske promene Srbija

Obuka: „Medijacija i advokatura – Zastupanje klijenata u medijaciji”

Partneri Srbija, u saradnji sa Advokatskom akademijom Advokatske komore Srbije, i uz podršku  Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji, pozivaju Vas na obuku

„Medijacija i advokatura – Zastupanje klijenata u medijaciji”

koja će se održati

31. marta – 1. aprila 2017. godine u 14:00 časova

u prostorijama Advokatske akademije u Beogradu, Dečanska 13, VI sprat

Obuka je deo projekta „Podrška primeni medijacije u pravosuđu”, podržanog od strane  Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji koji Partneri Srbija sprovode uz  aktivno učešće advokature, Vrhovnog kasacionog suda, Ministarstva pravde, Advokatske komore Srbije, Pravosudne akademije i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS).

Ova dvodnevna obuka namenjena je advokatima i advokatskim pripravnicima koji se mogu naći u ulozi zastupnika svojih klijenata, pravnih i fizičkih lica, u postupcima medijacije i ima za cilj unapređenje veština advokata za efikasno zastupanje svojih klijenata u procesima vansudskog rešavanja sporova. Obuka između ostalog uključuje sledeće teme:

  • Alternativno rešavanje sporova – pojam i vrste
  • Pravni okvir za primenu medijacije (posredovanja) u Srbiji
  • Odnos medijacije i sudskog postupka
  • Veštine komunikacije, tehnike aktivnog slušanja, osnove pregovaranja
  • Selekcija predmeta pogodnih za medijaciju i izbor medijatora
  • Priprema advokata i klijenta za medijaciju
  • Sporazum o pristupanju medijaciji, pravne posledice
  • Strategije zastupanja, uloga advokata u medijaciji
  • Faze medijacije, saradnja sa medijatorom, pre, tokom i posle procesa medijacije
  • Pravna priroda sporazuma postignut u procesu medijacije

Obuku vode Dragana Ćuk Milankov, psiholog, medijatorka i Blažo Nedić, advokat, regionalni medijator Svetske banke i predsednik NUMS-a.

Obuka je besplatna, a na kraju obuke učesnicima će biti dodeljeni sertifikati.

DNEVNI RED

POZIVNO PISMO

S obzirom da je broj mesta za učešće na seminaru ograničen, molimo Vas da svoje učešće potvrdite najkasnije do 24. marta 2017. godine na office@partners-serbia.org,  ili putem telefona 011/32-31-551.

Categorised in: Edukacija, Medijacija, Podrška primeni medijacije u pravosuđu, Vladavina prava

Оставите одговор