Partneri za demokratske promene Srbija

Održana prezentacija u Požarevcu „Medijacija u slučajevima diskriminacije”

U sredu, 21. marta 2012. godine, u Skupštinskoj sali Grada Požarevca, održana je prezentacija „Medijacija u slučajevima diskriminacije: služba Poverenika za zaštitu ravnopravnosti”. U nastojanju da se podstakne borba protiv diskriminacije u Srbiji i da se doprinese stvaranju društva otvorenog za različitosti, prezentacija je imala za cilj da upozna javnost sa funkcionisanjem Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, i specifično sa uslugom medijacije u situacijama diskriminacije koja je u okviru nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (Poverenik) na raspolaganju građanima i građankama.

Učesnici prezentacije bili su predstavnici organizacija civilnog društva (OCD), ustanova socijalne zaštite i obrazovanja, pravosuđa i lokalne samouprave Požarevca. Učesnici su informisani o načinu sprovođenja postupka pred Poverenikom, vođenju strateških parnica,  medijaciji kao alternativnom pristupu rešavanju problema, kao i o specifičnoj formi medijacije prilagođene situacijama diskriminacije. Predavači na prezentaciji bili su Slobodan Milivojević, savetnik u Odseku za međunarodnu saradnju i projekte institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, i Dragana Ćuk Milankov, predsednica Centra za alternativno rešavanje sukoba (CARS). 

Prezentacija u Požarevcu deo je projekta Partnerstvo za toleranciju i zaštitu od diskriminacije čiji je cilj unapređenje sistema zaštite od diskriminacije u Srbiji i doprinos izgradnji društvene kohezije. Projekat se sprovodi uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji, i u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti.

Categorised in: Antidiskriminacija, Medijacija, Medijacija u slučajevima diskriminacije