Partneri za demokratske promene Srbija

Okrugli sto “ Medijacija u privredi”

U ponedeljak 27.februara 2012.godine u prostorijama Srpske asocijacije menadžera (SAM) Partneri Srbija organizovali su okrugli sto na temu „Medijacija u privredi“, u saradnji sa SAM i advokatskom kancelarijom Simeunović-Ikonović-Isailović. Okrugli sto deo je projekta “Podizanje kapaciteta privrednih subjekata za primenu medijacije u prevenciji i rešavanju sporova”, koji Partneri Srbija sprovode u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (WB IFC), a uz podršku ambasada Holandije i Švajcarske u Srbiji.

Interesovanje za ovu temu je bilo izuzetno a prisutni članovi su se upoznali sa prednostima procesa medijacije, u kome treće nepristrasno i neutralno lice, medijator, usmerava komunikaciju između strana u sukobu i koristeći posebne metode i veštine, pomaže u pregovorima. Krajnji cilj je postizanje obostrano prihvatljivog sporazuma.

Uvodničari okruglog stola bili su Maja Piščević, izvršna direktorka SAM-a, advokat Vladan Simeunović, Blažo Nedić, direktor Partnera Srbija, advokat Budimir Mrdović i Srđan Topalović, konsultatn IFC-a. Uvodničari su prisutnima predstavili prednosti korišćenja medijacije u rešavanju korporativnih sporova, prevenciju i rešavanje sporova u odnosima između zaposlenih, kao i između zaposlenih i poslodavaca, između privrednih subjekata, kao i na ulogu advokata i zastupnika privrednih društava u medijaciji.

Kroz izlaganja advokata Simeunovića, predstavljena je uloga advokata u medijaciji, u kome se advokat brine o svom klijentu tokom celog procesa, predlaže izbor medijatora, savetuje klijenta tokom medijacije, sastavlja sporazum i postupak izvršenja.
Blažo Nedić, advokat, medijator, iz organizacije Partneri za demokratske promene Srbija, upoznao je prisutne sa mogućnostima korišćenja medijacije u privredi kroz primere rešavanja privrednih sporova, ali i kroz primere rešavanja sporova na radnom mestu.
Gost predavač bio je i Budimir Mrdović, advokat, medijator , koji je predstavio primenu medijacije u postupku stečaja.
Srđan Topalović, IFC konsultant, je prisutnima prikazao primenu medijacije u građevinarstvu i naveo primere u praksi, u kome su uspešno rešeni mnogobrojni sporovi.

Uz diskusiju sa prisutnim članovima predstavljena su i rešenja predviđenja u predlogu novog Zakona o medijaciji, kao i primeri značajnih prednosti i ušteda koje privredna društva mogu da ostvare koristeći ovaj metod vansudskog rešavanja sporova
U zaključnoj reči Blaže Nedića, podvučena je uloga medijacije u kojoj SVI dobijaju, jer se na ovaj način uspešno kontrolišu, obe strane u postupku.