Partneri za demokratske promene Srbija

Osnovna obuka za posrednike – medijatore u Novom Sadu

OSNOVNA OBUKA ZA POSREDNIKE – MEDIJATORE

petodnevni akreditovani trening za posrednike – medijatore

od 22. do 26. novembra 2016. godine

Partneri za demokratske promene Srbije (Partneri Srbija) u saradnji sa Regionalnom provrednom komorom Novog Sada organizuju ovu obuku u cilju sticanja znanja i veština za obavljanje poslova posrednika – medijatora u rešavanju sporova, kao i za unapređenje veština komunikacije i pregovaranja, upravljanja i rukovođenja, prevencija i rešavanje sukoba u svakodnevnom radu. Ova obuka, koja se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika („Službeni glasnik RS, br. 146/14)“, akreditovana je od strane Ministarstva pravde Republike Srbije i jedan je od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.

Na osnovnoj obuci za posrednike-medijatore biće obrađene sledeće teme:

  • Pojam i vrste tehnika alternativnog rešavanja sporova
  • Pravni okvir za primenu posredovanja – medijacije (nacionalni i međunarodni propisi)
  • Razumevanje konflikta, pristupi konfliktu i analiza konflikta
  • Veštine komunikacije, Upravljanje sukobima
  • Pojam, načela i stilovi posredovanja – medijacije
  • Priprema za medijaciju, faze medijacije i uloga medijatora
  • Postupak posredovanja, saradnja sa advokatima i učešće trećih lica
  • Veštine pregovaranja, prevazilaženje blokada, zaključenje sporazuma
  • “Best practices“ medijatora iz SAD i Evrope, praktični primeri, vežbe i simulacije
  • Standardi ponašanja medijatora i etička pitanja

Predavači:

Dragana Ćuk Milankov, psiholog, medijatorka, Centar za alternativno rešavanje sukoba

dr Jelena Arsić, medijatorka, Pravni fakultet Univerziteta Union

Blažo Nedić, advokat, regionalni medijator Svetske banke, Partneri Srbija

Obuka je namenjena rukovodiocima i zaposlenima u javnim i privatnim institucijama i organizacijama, direktorima i menadžerima privrednih društava, advokatima, pravnicima, stečajnim upravnicima, izvršiteljima i svima koji žele da se bave poslom posrednika-medijatora, kao i da savladaju veštine konstruktivne komunikacije, pregovaranja i medijacije.

PRIJAVLJIVANJE se vrši slanjem popunjene prijave na e-mail adresu: jstankov@rpkns.com. Sve dodatne informacije možete dobiti na e – meil: jstankov@rpkns.com, ili na telefone: 021/48 020 85021/48 020 85 i mobilni: 065/ 8 560 382065/ 8 560 382. Kontakt osoba je Jelena S. Stankov.

PRIJAVNI FORMULAR

KOTIZACIJA obuhvata: nastavu, materijale za obuku, osveženje i sertifikat o završenoj obuci, iznosi 28.000,00 dinara i uplaćuje se na račun “Partneri Srbija”, kod Sberbank a.d, broj: 285-2311800000001-58, svrha uplate “Kotizacija za obuku”. Plaćanje se može izvršiti u dve jednake rate. Prva rata se uplaćuje prilikom prijavljivanja na obuku, odnosno po dobijanju profakture, i predstavlja potvrdu rezervacije i odustanicu, dok se druga rata može uplatiti najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara.

Partneri Srbija razvili su bogato iskustvo u primeni medijacije, obuke i savetovanja kroz podršku različitim institucijama u uspostavljanju sistema za pružanje usluga medijacije i akreditovani su od strane Ministarstva pravde RS za organizovanje osnovne i specijalizovanih obuka za medijatore, kao i specijalizovane obuke za medijatore u postupcima sporazumnog finansijskog restrukturiranja. Partneri Srbija pružaju usluge medijacije brojnim međunarodnim i domaćim institucijama i organizacijama, učestvovali su u radu Radne grupe Ministarstva pravde za izradu novog Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, a kroz brojne projekt u ovoj oblasti pomogli su i uspostavljanje sistema medijacije u okviru službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, podržali su osnivanje prvog Centra za mirno rešavanje sporova u lokalnoj zajednici na Opštini Voždovac i četiri kancelarije lokalnih ombudsmana, te pružaju podršku Centru za usluge i medijaciju PKS u postupku sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava sa ciljem poboljšanja poslovne i investicione klime u Srbiji.

Оставите одговор