Partneri za demokratske promene Srbija

Partneri Srbija počinju sprovođenje projekta obuke inspektora o novom ZoIN

inspekcijaPartneri Srbija, u partnerstvu sa Beogradskim centrom za regulatornu politiku (BCCR) i uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, počinju sprovođenje projekta obuke inspektora za postupanje po novom Zakonu o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/2015).

U okviru ovog desetomesečnog projekta, Partneri Srbija i BCRR organizovaće niz treninga za oko 220 inspektora – budućih trenera, o novim institutima Zakona o inspekcijskom nadzoru koji počinje sa primenom 29. aprila 2016. godine. Program obuke obuhvatiće, između ostalog, oblasti metode procene rizika, sprovođenje preventivnih mera, planiranje inspekcijskog nadzora, saradnja inspekcija i drugih nadležnih organa, itd. Pored upoznavanja inspektora iz različitih oblasti inspekcijskog nadzora sa novim ovlašćenima predviđenim Zakonom, program obuke posebno će biti usmeren i na unapređenje veština komunikacije polaznika. Takođe, program obuke obihvatiće i oblast metodologije i veština predavanja kako bi polaznici unapredili svoje trenerske veštine te bili obučeni da znanja stečena u okviru projekta uspešno prenesu i svojim kolegama i saradnicima.

Predavači na treninzima biće eksperti Partnera Srbija, BCRR-a, USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, kao i eksterni stručnjaci iz oblasti obuhvaćenih obukama.

 

Categorised in: Izdvajamo, Obuka inspektora za novi ZON, VESTI