Partneri za demokratske promene Srbija

Poziv na konferenciju „Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama“

Partneri za demokratske promene Srbija pozivaju Vas na završnu konferenciju u okviru projekta “Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama”. Konferencija će biti organizovana u utorak, 22. marta 2016. u Medija centru u Beogradu, Terazije 3 sa početkom u 12h.

Konferencija ima za cilj da stručnu i zainteresovanu javnost upozna sa rezultatima projekta i ukaže na potrebu usaglašavanja standarda anonimizacije podataka u sudskim odlukama u Srbiji. Partneri za demokratske promene Srbija će na konferenciji predstaviti analizu pravila i prakse anonimizacije podataka u sudskim odlukama u Srbiji, kao i Model pravilnika o standardima anonimizacije podataka u sudskim odlukama. Modelom pravilnika uspostavlja se ravnoteža između prava javnosti da ima uvid u rad sudova i neophodnosti zaštite privatnosti učesnika u sudskim postupcima.

U prilogu se nalaze poziv i agenda konferencije.

Molimo vas da svoje učešće na konferenciji potvrdite do petka, 18. marta 2016. u 12h putem e-maila: office@partners-serbia.org ili telefona 011-3231-551.

 Pozivno pismo

Agenda 

Categorised in: Privatnost, PROJEKTI, Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama, VESTI