Partneri za demokratske promene Srbija

Primena načela oportuniteta u praksi – izazovi i preporuke

publikacije_primena_nacela_oportunitetaIzdavač:
Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Autori:
prof. dr Stanko Bejatović, dr Vojislav Đurđić, prof. dr Milan Škulić, dr Goran Ilić, mr Jasmina Kiurski, mr Marina Matić, Radovan Lazić, Svetlana Nenadić, Verica Trninić

Saradnici:
Leposava Porubović-Vujanović, Moma Ilić

Tiraž:
500

Štampa:
ATC, Beograd

Beograd, 2012.