Partneri za demokratske promene Srbija

PROJEKAT: E-learning mini projekti

Prezentacija projekta “Tolerancija kao prevencija vršnjačkog nasilja“

Prezentacija projekta “Pismo ženi“

Prezentacija projekta “Isti(na) svetu“

Prezentacija projekta “Zaštita podataka o ličnosti“