Partneri za demokratske promene Srbija

Trening E-learning administratora

IMG_073721. i 22. aprila 2016. godine u Beogradu je održan trening E-learning administratora. Ovaj trening predstavlja jednu od aktivnosti u okviru Regionalnog E-learning Programa, koji Partneri Srbija sprovode u partnerstvu sa Advokatskom komorom Srbije i Advokatskom/Odvjetničkom komorom Federacije BiH, a uz podršku Balkanske regionalne mreže za vladavinu prava (BRRLN). Program ima za cilj unapređenje sistema kontinuiranog obrazovanja pravnika kroz razvoj on-line trening programa za advokate, advokatske pripravnike i druge pravne stručnjake na teritoriji koju pokriva BRRLN.

Tokom ovog dvodnevnog treninga, regionalnim E-learning administratorima iz Albanije, Federacije BiH, Makedonije, Kosova i Srbije, a koje su delegirale njihove nadležne advokatske komore, predstavljene su prednosti i mehanizmi za uspostavljanje on-line sistema za edukaciju advokata. Tokom treninga, administratorima su dodeljene njihove administrativne uloge na samoj E-learning platformi, koje će obavljati u okviru svojih komora. Nakon kratkog uvoda u sam Moodle program i predstavljanja celokupne platforme i svih njenih mogućnosti, usledilo je predavanje o održavanju same platforme. Nakon toga, kroz seriju praktičnih vežbi, administratori su imali priliku da postavljaju i edituju materijale direktno na platformi. Trening je završen Skajp sesijom sa stranim ekspertima, koji su pružili korisne savete u vezi sa upravljanjem elektronskim bazama podataka i komunikacijom sa članovima komora.

Categorised in: E-learning, Izdvajamo, Regionalni E-learing projekat, Vladavina prava